¨
Hradisko u Bosonoh

Můj speleologický život v Moravském krasu Jih a Střed.

Translation: anglická vlajka
Motto: O lásce skutečného speleologa
Skutečný speleolog má jednu lokalitu
a tu má rád.
Stačí když má jednu lokalitu
ale má ji rád hodně.
A má ji rád dlouho,
stále.

2007


Jeskyňáři.
honosněji speleologové, ještě dříve skalní duchové. Svérázná drsná krasová komunita, čítající dnes v Moravském krasu několik stovek jedinců v různém stupni, kteří mezi sebou soupeří o objevy dosud neznámých jeskyní a podzemní zábory. Jsou při tom mnohdy pekelně negativní, zejména když se jim někdo dotkne tzv. zájmových území.. Ale i pozitivní, a proto jsem dělal speleologii já. Každému je nakonec odpuštěno a sám se v Krasu stává folklórní postavou, nebo dokonce pohádkovou bytostí.

První bájné speleologické průzkumy.
Své první archeologické průzkumy prováděl v roce 1982 ve věku čtrnácti let na pravěkém Hradisku u Bosonoh. Objevil zde kabelu robustní pravěké keramiky, přesleny, hliněné cívky, ruční drtidlo a krásně opracovaný pazourek. První speleologické průzkumy v letech 1982-1985 v jeskyni Ř-24 Slezákova díra, dnes Slezákova Záhrobní, v Hádeckém údolí, v níž činí svůj 1. objev: dětský hrob z mladší doby kamenné (spolu s Oldřichem Veverkou) viz. V roce 1984 vstupuje do Speleologického klubu Brno, kde je členem Březinské pracovní skupiny. V letech 1986-1987 je pověřen ve věku 18 let vedením průzkumných prací v jeskyni Malý lesík viz. u Březiny. V roce 1986 dokončil studium na gymnáziu a začal přemýšlet, že se odstěhuje do lesa. Poté absolvoval dvouletou vojenskou službu. V roce 1989 při brněnském Speleoklubu zakládá Novodvorskou skupinu, která se v roce 1991 transformuje v samostatnou ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno. Je považován za otce zakladatele řádného speleologického průzkumu na plošině Skalka viz. a proroka a vizionáře tohoto krasového území nad Ochozí. V letech 1989-1995 zde vede náročný speleologický průzkum Novodvorského ponoru, při němž (spolu) objevuje jeskyni č. 1410A Ponorný Hrádek (se Zdenkem Foltýnem). viz.. V letech 1994-1995 provádí na Skalce průzkum závrtku Zub , při němž (spolu)objevuje propast Soví komín (spolu s Kateřinou Sobotkovou a Jiřím Dofkem). viz.. V roce 1990 se napodruhé dostal na archeologii na Masarykově univerzitě v Brně. Složil ty těžké přijímací zkoušky z historie a zeměpisu a byl přijat. Musel znát všechny letopočty ze světových dějin. Tehdy po Sametové revoluci neexistovaly protekce. Každý se dostal podle svých dosažených výsledků. Dlouho se tam ale v archeologických učebnách neohřál, nakolik jeho tíhnutí bylo jinde. Byl vytížený svými speleologickými průzkumy v Moravském krasu. Ve Křtinách tehdy vrcholily objevy proto ze školní lavice dezertoval do podzemí křtinského chrámu. Toužil odejít do přírody, proto zanechal studia. Tam mu bylo líp. V letech 1990-1993 iniciuje a vede velmi významný průzkum historického podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách viz. při němž je mimo jiné objevena krypta slavné křtinské kostnice s unikátním objevem křtinských pomalovaných lebek viz. viz.. Vyzvedl sám ze křtinské kostnice všech dvanáct pomalovaných lebek, z nichž jen šest bylo vystaveno veřejnosti. viz. Dále byla objevena hrobka zábrdovického opata Kryštofa Jiřího Matušky (1703-1777) (s Radovanem Drtilem). viz.. Dne 17. února 1990 zorganizoval viz. s Miroslavem Sedlákem viz. sametovou demontraci před branou do vojenského prostoru jeskyně Výpustek. viz. Díky této úspěšné akci vojáci jeskyni opustili a jeskyně samotná přešla do rukou speleologů. V roce 1992 sám zmapoval pravděpodobně nejrozsáhlejší historický podzemní objekt v Brně, štoly Flugmotorenwerke Ostmark ve Stránské skále viz., který má ve dvou vzájemně nepropojených patrech 0,8 km chodeb. Rozmapoval některé zdejší malé jeskyně (Medvědí a Trojku). Z roku 1994 pochází jeho dobře založený projekt průniku koncovým závalem jeskyně Pekárna, viz. jedné z nejvýznamnějších jeskyní jižní části Moravského krasu. Tento, slibně započatý průzkum však Správa CHKO zastavila. V roce 1994 vydal s Kateřinou Sobotkovou pro Českou speleologickou společnost renomovaný sborník Speleofórum 94. V letech 1993 - 1995 žil dva roky po vzoru Henryho D. Thoreau a jeho památné knihy "Walden aneb život v lesích" na srubu Ponor (speleologická základna ZO 6-26 SHKB) v lesích při úpatí plošiny Skalky, v jižní části Moravského krasu. Peníze si vydělával jako řidič náklaďáčku, jimž rozvážel vajíčka po Brně a brněnském venkově. Příležitostně se nechal najímat i jako lesní zaměstnanec při pálení klestí.


Na poustevně v horských soutězkách.
V letech 1996-2003 žije v bezdomoví mimo území Moravského krasu. Pracuje jako charitní pečovatel, učitel ekologické výchovy a krkonošský horský cestář. V roce 1997 se rozešel s Betty viz. a definitivně se stal osamělým poustevníkem. Jako poustevník žil v kapli sv. Anny na Staré hoře v Krkonoších, nad vesničkou Horní Maršov. viz. Na zimu vždy odcházel sám meditovat do hor. Jako jogín a poustevník žije v jeskyních v indickém Himaláji viz., rumunských Karpatech viz. a obzvláště ve Sloveském ráji viz.. Z tohoto období se zachovala zpráva: "V nadmorskej výške takmer tisic metrou, v jedne z jaskyň, už niekolko rokou žije muž. V jeho "příbytku" dlhom asi pät metrou, sa nedá ani vzpriamiť. Na kovovom kryte do podzemia je napísané: Meditační jeskyně. Svaté místo poustevníka". Ve Slovenském ráji zůstala zachována jako památka na poustevníka Toho který sedí a mlčí známá podzemní obrazárna s filozofickými a mystickými nápisy na skále pořízených během hluboké meditace v samotě v horské jeskyni. viz. Ve Spišské Nové vsi na Slovensku žil jen z almužny do poustevnické misky, zatímco v Brně jako pouliční muzikant... viz.

Poustevník Marek ve Slovecském ráji.

Soví komín Zub
Založení ZO 6-31 u Sovího konína na plošině Skalka dne 1.1.2005. Obřad vede kněz Václav Groh z Vranovského kláštera

Gyaneshwarpuri 2008 Ustavující dekrét ZO 6-31

Všude dobře, u Habrůvky speleologicky ale nejlíp.
Na konci roku 2003 se vrací zpět do Moravského krasu a v témže roce (2003) objevuje Habrůvecký ponor 1 , kde předpověděl 1,5 km dlouhou a -120 n hlubokou nádhernou erozní jeskyni protékanou Habrůveckým podzemním potokem. viz. Tuto dosud neznámou jeskyni pojmenoval na Habrůvecké Svaté schody. Zatím však není jasné, kudy do ní vniknout. Tento objev zcela uchvátí jeho srdce a predisponuje jeho budoucí zájem o podzemní odvodňování vápencového území u Habrůvky ve střední části Moravského krasu. V celé studované oblasti, kam Habrůvecký podzemní potok teče, se nachází jeden jediný závrt: Závrt v Úzkém příhonu.viz. Nachází se několik desítek metrů daleko od místa tušeného průchodu Habrůveckých svatých schodů do Křtinského údolí. Objevitelem tohoto slibného závrtu je speleologický poustevník Marek.

Domeček na Ponoru.
Nikdy nezapomenu na můj posvátný Ponor.
V roce 2004 obnovuje průzkumné práce na plošině Skalka, ve svých jeskyních Ponorný Hrádek a Soví komín. Odtud je ale zanedlouho vzedmutou negativistickou chalupařící přesilovkou vyloučený. viz. Tak zanikl ve skupině ZO 6-26 její nejaktivnější člen.


Východisko ze situace: založení ZO 6-31.
Po svém vyloučení ze ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno, jíž byl otcem zakladatelem, proto zakládá dne 1.ledna 2005 s nejbližšími a nejvěrnějšími přáteli novou základní organizaci České speleologické společnosti ZO ČSS 6-31 Speleologický průzkum Poustevník Marek. viz. Novou skupinu založili: Petr Špaček, Patrick Bárta, Miloš Muzikář, Lubomír Jogapuri Sléha, P. Václav Groh OM a Marek P. Šenkyřík. Nová speleologická skupina se vyznačovala duchovním založením, slibně se rozvíjela a byla zase doslova v rozkvětu jara dne 12. října 2008 sobecky zamordována Valnou hromadou České speleologické společnosti. Tím se ČSS ukázala být nesnášenlivou uzavřenou organizací. To je poustevníkova zkušenost. Podle názoru RNDr. Antonína Tůmy ze Správy CHKO Moravský kras bylo nepřijetí ZO 6-31 do ČSS historická chyba a vina je na straně České speleologické společnosti. Takto jen vznikají nové speleologické subjekty mimo rámec ČSS, dodal Toník Tůma. ZO 6-31 ještě žije!

Proč jsem už nebyl členem ČSS. viz.
"Česká speleologická společnost je kutsangová společnost, v níž vládnou nižší síly (žárlivost, sobectví, hněv, nenávist, bezbožnost, alkohol, typické pivní řeči, kterým se naslouchá). Kdepak ČSS a láska! Mají velké ego. Tohle všechno ČSS toleruje, ale poustevník je v nemilosti. Nejmoudřejší se proto členství v ČSS sám vzdá. A bude líp... Nejhorší je, že uvedené nižší síly nabírají navrch. Tolik má kritika České speleologické společnosti, jíž jsem byl členem. Nechci však ukřivdit těm jedincům, kteří usilují o dobro. Všichni ti nadšení podzemní badatelé, kteří výzkum jeskyní provádějí s láskou jako svoji řeholi. Mám je rád a ve vší úctě. Mají těžkou pozici. Česká speleologická společnost chce taky svůj klid, má však poustevníka Marka, který probouzí srdce a svědomí. A smích:). A já se tohoto úkolu ujímám." Někteří jeskyňáři jsou z velkých jeskyní poněkud rozmazlení, a proto se na nás z menších jeskyní dívají z patra a upírají nám právo na vlastní existenci. Já mám ale rád menší jeskyně, jako jsou jeskyně na Skalce (Ponorný hrádek a Soví komín), nebo Malý lesík v Březinském údolí. Nebo posvátná Poustevníkova Děravka nad Býčí skálou. Jsem toho názoru, že velikost jeskyňáře se nepozná podle toho jak velikou má jeskyni, ale podle toho jak moc ji má Rád! Všechno rozhoduje Láska podzemního badatele, k tomu ale mnozí musí teprve vyzrát. Všechny velké a významné jeskyně v Moravském krasu jsou již speleologickými skupinami rozebrány. My, co jsme se později narodili a nezdědili jsme po předcích velkou jeskyni, se musíme uskrovnit při řešení spíše jen sekundárních speleologických problémů, které však řešíme s velkou Láskou! Jako Kamil v Hádeckém údolí nebo Milan ve Vymodlené. Škoda, že se toho už nezůčastním.

Skutečná speleologie
je o přátelství a o lásce.

poustevník Marek, 2008

Vznik nezávislého občanského sdružení.
Z těchto důvodů založil s Milanem Hnízdem a Arnoštem Hlouškem nezávislé občanské sdružení Společnost přátel speleologický průzkum poustevník Marek a pokračoval v průzkumu. Ministerstvo vnitra schválilo sdružení dne 21. listopadu 2008 jako IČO: 26578042.viz. Skupina prováděla dokumentační a průzkumné práce především na Habrůvecké plošině viz.: v Závrtu u Habrůveckých smrků (2005-2007) viz. , kde byla s otcem habrůvecké speleologie panem Arnoštem Hlouškem viz. objevena tzv. Milarepova propast viz.. Dále prováděl průzkum Ventaroly na Děravce viz., kde objevil svoji jeskyni Poustevníkovu Děravku (2006-2009) viz.. Komplexně byla studována celá problematika zejména střední části Moravského krasu. Pokračoval též průzkum historického podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách, kde došlo v letech 2005-2006 k dílčím prolongačním úspěchům v barokní kanalizaci pod ambity viz. viz.. V roce 2006 bádal v malé jeskyňce Paleoponor v Ochozském žlíbku. viz. Kromě těchto uvedených úspěchů učinil ještě řadu menších objevů (Barunčina pod Svatými schody viz. viz., Kulišárna viz. , Skulaří převis na Skalce viz.) a další odborná zjištění a nadčasové postřehy.

převzato z webu marekpoustevnik.cz

Křtinský Schliemann - Marek Poustevník Gyaneshwarpuri Křtinský Schliemann - Marek Poustevník Gyaneshwarpuri
Křtinský Schliemann Marek Šenkyřík - Gyaneshwarpuri a jeho projekt Mé dni pro křtinský chrám.

logo Speleologický průzkum Poustevník Marek
V letech 2006-2012 se v Moravském krasu těšil značné pozornosti můj úspěšný web marekpoustevnik.cz.
Tento web však bohužel zanikl... Ve web.archive.org sladce sní.

Ještě jeden speleologický pokus na závěr.
V roce 2019 zamýšlel s Kamilem Pokorným z Agarthy viz. založit nové nezávislé občanské sdružení pro speleologický průzkum Moravského krasu pod názvem: SPELEOLOGIE V DENNÍM ŽIVOTĚ, které by již stálo mimo vliv České speleologické společnosti. V roce 2020 jsme však od ustanovení nového bádacího spolku upustili. Nebyl čas na výzkum. Musím se starat o maminku... Raději se budu věnovat svojí mantře a poustevnictví. Dá-li Bůh, budu dělat tento web gyaneshwarpuri.cz. Tajemství Závrtu v Úzkém příhonu na Habrůvecké plošině už asi neodhalím. Stejně tak Závrtu pod Svatými schody v Hádeckém údolí. Obě tyto lokality odkazuji k dořešení Kamilovi. Nebo někomu jinému, koho to zajímá. Mě už přitahuje Bůh. Kamil Pokorný mne však stále volá zpět ke speleologii. Tvrdí, že by mé výzkumy měly pokračovat... Kamil si stále stojí pevně za tímto názorem. "Málo kdo má takový přínos a málo kdo bádá srdcem!" Na to odpovídám: Kamaráde Kamile, myslím že z toho mého jeskyňaření nic už nebude. Mě už zajímá jenom jóga.
Ještě pár vět
Přes toto celoživotní badatelské úsilí je poustevník Marek Gyaneshwarpuri krasovou komunitou jeskyňářů spíše neoblíbený a zůstává bez hlubšího pochopení. Jeskyňářům vadí, že chodí Moravským krasem bez zřetele na ně a na jejich speleologická zájmová území! Vůbec si přitom nepovšimnou, že jsou negativní. Tato zájmová území poustevník považuje totiž za produkt totalitního přístupu ke krasu a prosté lidské sobectví. Kras patří přece všem skutečným zájemcům o jeho poznávání, a to bez vyjímky a né jen nějaké elitářské skupině sobeckých - i když v jádru prý dobrých - lidí. Poustevník tedy odsuzuje ono všeobecné krasové sobectví! A tak putuje a zkoumá Moravský kras, zejména jeho střední a jižní část, protože tady tíhne jeho srdce. Požehnané svaté Vallis Baptismi, Údolí křtu, neboli Křtinské, je to malý mystický ráj. Ale mít rád se v Moravském krasu netoleruje. A já mám rád Moravský kras STŘED! A to je v jádru pravá příčina proč je v nemilosti zejména na Býčí skále a ve Křtinském údolí. Tam ho nemohou opravdu vystát. Nebo se mýlím? Co kdyby jim za zády něco objevil ?!:). To by byla ostuda. Tak poustevník objevil za zády všech neznámou jeskyni na Děravce, svoji Poustevníkovu Děravku. Je to objev zatím sice menší, zato však velmi pozoruhodný, s potenciálem jedné z nejhlubších propastí v ČR! (-150 m). Maháprabhudžiho studna, viz. studna Milosti. Neobjevený odtokový systém inundačního ponoru řádově v kilomentrech. Dole může být vskutku všechno o čem sní duše speleologa. Snad za sto let se najde někdo, kdo výzkum na Děravce dokončí...

Poustevník říká:
Zrušte zájmová území, která jsou stejně jen ve vašich hlavách
a osvobodíte své srdce!

"Nic nám nepatří,
držme se pravdy a mějme na mysli Boha."

Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit. Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Všude ale dobří lidé žijí a dobro je jako Zákon, zpívá v jedné moudré trampské písni Honza Nedvěd, a tak se i v poslední době zdá, že se všechno spravuje a že se již poustevník těší jisté oblíbenosti, zejména u mladší generace nezatížené stíny minulosti. O tom svědčí tento web. Psst! To se nesmí říkat nahlas... Není to pro každá ouška. Je to slibné. Nepředbíhejme však věcem příštím.

Poustevna v Moravském krasu?
V přítomné chvíli má v plánu si postavit v Moravském krasu malou poustevnu a odejít jako muž modlitby do lesního ústraní. Co na tuto žádost říká Správa CHKO Moravský kras a Školní lesní podnik Křtiny? Má v plánu obnovit svou zaniklou poustevnu Děravku, viz. kterou síly pekelné nepřemůžou. Má v plánu tuto poustevnu postavit z kamene, případně z cihel, nebo jen ze dřeva. Tak aby vydržela minimálně sto let, jako památka na poustevníka Marka Gyaneshwarpuri. A po jeho smrti se stala skálou útočištěm pro případného dalšího zájemce o kontemplaci v lese na bázi poustevnictví. Vše záleží na tom, zda se všechny síly kosmu spojí v harmonii. Tak vykvete květ v podobě unikátní poustevny v Moravském krasu. Byla by to jen malá cela o půdorysu cca 4 x 2 m. To stačí. A zasvěcena duchovní linii Maháprabhudžiho viz. a Dévpurídžího viz. a jejich józe Lásky a Poznání. Nyní začíná poustevník shromažďovat finanční prostředky dříve než osloví kompetentní orgány. Má v úmyslu proinvestovat do poustevny spoustu peněz, aby vzniklo krásné a Bohu milé místo. K tomu je nutné říct, že poustevník přece potřebuje to místo pro modlitbu a ústraní. Bohužel současné světské zákony nepočítají s existencí poustevníků v lesích. Všechno tedy záleží na míře osvícení ochránců přírody a samotných lesníků. V jejich rukách je rozhodnutí, zda poustevník může v Moravském krasu žít čistě v modlitbě. Poustevník se modlí, aby to pochopili. Byl by to opravdu osvícenecký počin, který by se zapsal do historie Moravského krasu. Poustevnictví musí kvést. Na tom se snad všechny zainteresované strany shodují. Děkuji za pochopení situace v celé šíři. Poustevnictví má přece v Moravském krasu své kořeny a právo na existenci. Snad se nějaký konsenzus podaří vytvořit, tak aby i poustevník mohl v krasu svobodně žít a plnil své poslání, či spíše duchovní povolání. Na doplněnou dodejme, že se souhlasem Správy CHKO má poustevník v Moravském krasu u obce Březina již jednu chladnou temnou meditační jeskyni viz. Ta se ale na poustevnu nehodí.

poustevna v horách nad Assisi
Poustevna v horách nad Assisi.

Vyhýbejte se zbytečným hádkám a špatné společnosti.
Stýkej se s dobrými a moudrými lidmi.

Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit. Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

S pomocí Boží Marek Gyaneshwarpuri

12.11.2019

poustevník Marek Šenkyřík
Převzato z webu marekpoustevnik.cz

poustevník Marek Šenkyřík foto: Zbyšek Macháček

znak poustevník Marek
Vysvětlení znaku:
Silueta jeskyňky Doupě Trampů v Hádeckém údolí - kde to začalo (1982).
Hořící oheň - symbol sepětí s přírodou.
Pomalovaná lebka z krypty křtinské kostnice - Markův objev.
Křiž ve tvaru TAU svatého Františka z Assisi - duchovní rozměr.
A za tím vším ÓM.

speleologické desatero

Kůlnička
Mé současné studijní území v Moravském krasu - střed.

Poustevníkova speleologická bibliografie.viz.

Ocenění za literární přínos.
Speleoforum - nejlepší příspěvek

Většinou jen pro vlastní potěchu, někdy i se ziskem,
vždy však dělám kvalitní a přesné speleologické mapy.
Novodvorský ponor - Jeskyně Ponorný hrádek Plošina Skalka, karsologická mapa Plošina Skalka, paleohydrografie a recentní hydrografie
Malý lesík - mapa Zub - Soví komín. - mapa

Ve speleologii se cítím být následovníkem odkazu Rudolfa Burkhardta.
RNDr. Rudolf Burkhardt, odborný speleolog, objevitel, vizionář a snad i básník Moravského krasu - střed. Na cestě speleologie se považuji za jeho následovníka. Proto jsem sem vystavil legendární a těžko dostupné, nejdůležitější Burkhardtovo dílo (spis spolu s Otakarem Zedníčkem): "Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně." Československý kras 1951-1955, roč. IV-VII, zvláštní příloha, s. 1-115. Brno. Tuto vzácnou knihu mi věnoval k oskenování Doc. Martin Oliva z Ústavu Anthropos. Po mě tento vzácný spis získal Kamil Pokorný.

Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně.

Zejména na Býčí skále a v Rudickém propadání by mohli o Rudolfovi vyprávět. Jeho záběr byl však mnohem širší, než jenom tyto dvě jeskyně. Obsáhl celou střední a částečně i jižní část Moravského krasu. Jeho speleologický jazyk je mi krajně sympatický. Jako speleolog je nesmrtelný. Tomuto muži svoji úctu vzdávej, modlitbami svými jej doprovázej...

"Musíš se obléci v nového člověka a změnit se v jiného muže. Musíš mnohdy konat, co nechceš a zříci se toho, co chceš. Co se líbí jiným, dojde mnohdy zdaru, a co je milé tobě, se nezdaří. Co řeknou jiní bude rádo slyšeno, a co řekneš ty bude pokládáno za nicotné. Jiní obdrží, oč budou prosit, ale tvá prosba nebude vyslyšena. Jiní budou v ústech lidí velcí, ale o tobě se bude mlčet. Jiným se svěří ten nebo onen úkol, ty však budeš pokládán za neužitečného. Tvá přirozenost se nad tím bude leckdy rmoutit a bude už velké, když to mlčky sneseš. Tím a mnohým podobným bývá zkoušen věrný služebník Pána, jak dovede zapírat sebe a ve všem se přemáhat..."
Tomáš Kempenský
Čtyři knihy o nasledování Krista

"Všechny světské zájmy a přání vás totiž opustí, rozpoznáte-li, že jsou překážkami na vaší cestě. Bůh se stane nejdůležitější součástí vašeho života. Né proto, že se k němu budete modlit a uctívat jej, ale proto že budete toužit s ním splynout v jedno. Sjednocení s nejvyšším Bohem bez podoby (nirguna) je možné uskutečnit pomocí jógy.¨
Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžaliho Jógasútry.

"Naši spoluobčané pěstují černou magii. A kdo táhne s nimi, automaticky se stává černým mágem. Uvažuj. Můžeš se odchýlit z cesty, kterou ti tví spoluobčané vyměřili? A pokud s nimi zůstáváš jsou tvé myšlenky a skutky navždy zakotveny v podmínkách, které ustanovili. To je otroctví. Bojovník je od toho všeho naopak osvobozený. Svoboda je drahá, ale cenu není nemožné zaplatit. Takže se obávej svých věznitelů a pánů a neztrácej čas a sílu strachem ze svobody."
don Juan

"Ve světě mystiky a esoteriky již mám své místo."
(sdělení ve spánku 27.12.2020)

Ve světě mystiky a esoteriky již mám své místo.

Poustevník - Duše Krajiny.

2021:
Dne 23.7.2021 byl Višvaguruem paramhansem svámím Mahéšvaránandou slavnostně vysvěcen za hinduistického a jógového mnicha.

Má speleologická helma v barvě orange, tedy v jógové barvě. Zda ji budu ještě potřebovat při speleologických průzkumech Moravského krasu ukáže čas. Zakoupil jsem ji pro potřebu fotografování Šamanského dómu v jeskyni Ř-24 Slezákova Záhrobní dne 29.10.2021 v prodejně Hanibal v Brně.


svámí Gyaneshwarpuri, Křížova jeskyně

Ten,
kdo rozjímá v himalájské jeskyni a pracuje na sobě,
aby sám sebe očistil, očišťuje též i svět a pomáhá světu svými duchovními vibracemi.
Nikdo nemůže zabránit tomu, aby jeho čisté myšlenky vycházely do světa a přicházely k těm,
kteří je vskutku potřebují.
Šrí Swamí Šivánanda,
Mysl, její tajemství a kontrola

Tolstoj

2.5.2023:
Anička Burianová ze ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno dnes u čajovny Zadní trakt převzala mou oranžovou speleologickou helmu.
Anna Burianová ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno převzala mou oranžovou speleologickou helmu.
Tímto symbolickým krokem jsem se rozloučil se speleologií.

© Marek P. Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri 2023.

Související článek:
40. výročí mého speleologického života v Moravském krasu jih a střed (1982-2022), na konci všech mých speleologických průzkumných prací.

"Činnost Marka s radostí a upřímným obdivem sleduji již léta, to množství práce, nasazení, ale i velmi odborných článku a zpracování včetně přesných map, to je úžasné, jen a jen smekám před neúnavnou trpělivostí. Úžasná je i publikační činnost, odborná a přitom s onou nepřehlédnutelnou duší krajiny, kterou může v takové ryzosti zachytit snad skutečně jen pravý poustevník, který v samém lůně oné krajiny den co den uléhá a naslouchá jejímu hlasu. Je to jedinečné a nejkomplexnější pojetí krajiny našeho krasu..."
Elf
Kamil Pokorný, 2008
převzato z webu marekpoustevnik.cz

O jeskyně se zajímám z hlediska meditace.
Já už jdu za Bohem.
Já patřím Bohu.

"... od malička mě jóga velice přitahovala.
Sedával jsem o samotě a propadal se do svého nitra."

Paramhans svámí Madhávanánda
Lílá Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžího

Sbohem speleologie.
Speleologie je v podstatě materialistická věda, nevyplácí se na ní zdržovat na Cestě za Bohem. To pokušení zastavit se a věnovat se speleologii bylo pro mne těžké. Ale oni sami mne nechtěli mít mezi sebou. Tím mi dali poznat, že na jejich cestu speleologických výzkumů v Moravském krasu už nepatřím. Požehnaná je jóga a duchovní Cesta k Bohu do Neznáma. Ano, našel jsem Cestu Boží pod svýma nohama. Odkryl jsem tajemství světců. Boží Milost spočívá na mne. To je celé poustevníkovo tajemství. Na to jsem přišel v 54 letech svého života. Našel jsem to. Harmonie. To je mé rozloučení se světem lidských bytostí. Již nikdy nesejdu dolů do duchovních nížin, mě čekají výstupy na horské útesy. Tam v horách mám svou jeskyňku. Tam usednu a tiše se pomodlím a povznesu se nad všechny světské okovy. Po vzoru Paramhanse Svámího Mahéšvaránandy se znovurodím v Božském Vesmíru. Vítá mne mnohem lepší svět než ten, který bezstarostně nyní opouštím. Jako svámí chci Pane žít. Já to dokážu.
25.5.2022

gurupurnima 2022
Gurupurnima 8.7.2022, Střílky. Foto: Radim Paluš - Híra Puri.

"Milujte pouze Boha. Odřekněte se a vzdejte se všeho z lásky k Bohu."
Šri Svami Šivananda
Věčné učení.

Swami Gyaneshwarpuri Adlerova jeskyně
"Vědecké bádání nemá konce a je mnoho učenců, lidský život je však příliš krátký a obtíží stojících v cestě, mnoho. Shrňte a pochopte proto podstatu vší moudrosti, jako je sbírána smetana s mléka. Touto podstatou vší moudrosti je: Služ, miluj, dávej, očišťuj se, medituj, uskutečni, buď dobrým, čiň dobro, buď laskavým, soucitným, odhal kdo jsi a buď svoboden."
Šri Svami Šivananda
Věčné učení.

Představuji si, že vstupuji do hluboké, temné jeskyně,
kde jsem naprosto sám.
Sedím sám v rohu a přemýšlím o životě.

Anthony de Mello
K pramenům

A na závěr své speleologické kariéry vydávám svá legendární Acta Speleohistorica o Křtinách (25.5.2023):
Acta Speleohistorica o Křtinách.
Ke stažení a vytištění.

Ještě jeden odkaz jako za mlada:). Prostě se mi to logo líbí...


ČSS

CHKO Moravský kras

Aktualizace: 25.5.2023


ZPĚT
óm.
Objev v jeskyni Kulišárna.
speleo óm.

Ponor na Slaniskách.
Ponor na Slaniskách.

Na Rozměrkách.
Na Rozměrkách.

Habrůvecký smírčí kříž.
Habrůvecký smírčí kříž.

Mnich Václav Groh OM a Marek Poustevník - Šenkyřík 2004.
S mnichem Václavem Grohem OM na Skalce.

Ponorný hrádek, Trativod ozvěny 2004, Marek Poustevník - Šenkyřík.
Ponorný Hrádek - Trativod ozvěny 2004.

Závrt v Průbě
Závrt v Průbě 2006.

Malý lesík - Propástka
Malý lesík.

Malý lesík - Panna.
Malý lesík.

Skulaří převis na Skalce.
Skulaří převis.

Marek Šenkyřík: Hádecké údolí.
Hádecké údolí.

Poustevník Marek Gyaneshwarpuri Propástka Áven.
Propástka Áven.

Poustevník Marek Gyaneshwarpuri v kanalizaci chrámu Panny Marie ve Křtinách.
Křtiny.

Výpustek.