¨
Swami Mahéšvarananda logo www.mystickajoga.cz
Problém Pekárny nejenom pomocí virgule, ale i NadJá.
Translation:

Jeskyně Pekárna je nejvýznamnější pravěká památka v celém Moravském krasu, osídlená již v paleolitu, zvláště v magdalénienu a četných neolitických a eneolitických kulturách a samozřejmě i ve středověku a v současnosti. Široký portál zve k posezení a dokonce k podzemní meditaci. Povídá se fantastická domněnka, že za kompaktním závalem cca 65 m od vstupního asi 20 m širokého portálu tunelovité chodby je zavalené neznámé pokračování s údajnými magdalénienskými nástěnnými kresbami pravěkých lovců sobů. S tímto názorem však nelze souhlasit, protože podzemní katastrofický zával je nepochybně mnohem staršího data než magdalénien. Něco za závalem ve speleologické realitě ale rozhodně je, je to ale neobjevitelné amatérským speleologickým průzkumem. Zával je totiž nutné pažit do železných traverz, pokud by snad tímto závalem chtěl někdo houževnatě proniknout do neznámého pokračování za zával pod Mokerskou plošinu. Je však pravděpodobné že i tak to tam bude velmi zařícené a sedimenty ucpané až ke stropu. Přesto se stále jedná o velmi důležitou a strategickou jeskyni z hlediska speleologie a samozřejmě i archeologie. Je to evropský krasový fenomén podzemního paleohydrologického odvodňování buďto Hostěnického podzemního paleotoku ze směru od pozdějšího Hostěnického propadání, nebo dokonce vtoková paleoerozní jeskyně ponorné PaleoŘíčky ze směru od Hádeckého údolí směrem pod zcela neznámou Mokerskou plošinu. Vůbec o tomto postřehu RNDr. Jana Himmela nelze pochybovat jakož doslova o všech bodech jeho odborných teorií podzemního odvodňování Údolí Říčky. Virgulová měření Kamila Pokorného s jeho kolegy ze speleologické skupiny 3-SE při ZO 6-12 Speleologický klub Brno jsou naproti tomu zcela nepravděpobná. Pravděpodobně totiž do virgulových anomálií projektuje jenom své podvědomí, nikoli snad nesčetnými schopnostmi oplývající Nadvědomí, nebo dokonce Kosmické Vědomí. Toto neznámé podvědomí Kamilovi Pokornému tedy projektuje zcela nepravděpodobné jeskyně za Pekárnou a všude v Údolí Říčky a taky na Hostěnické plošině. Jeskyni Pekárnu dnes využívají jen turisté, skauti, trampové ap. Protože je v této velké prostoře pod převisem zakázáno rozdělávat oheň nepřespávají zde a odcházejí do jiných skrytějších jeskyní v Údolí. Přesto se někteří odváží porušit zákazy státní správy a zde rozdělávají oheň a přespávají, jak upozorňuje ohniště. Přes výše uvedené nelze být z principu proti využívání virgulí při detekci různých geoanomálií, například při vyhledávání nejen neznámého podzemí, ale například i nerostů a vody na bázi biolokačních měření. Ale musí se opravdu sebekriticky umět odfiltrovat zcela zcestné údaje a názory našeho podvědomí a naslouchat jen Nadvědomí. V Nadvědomí je opravdu cokoli možné jak dokazovaly starověké kultury a civilizace, které běžně využívaly „kouzelný proutek“, tedy virgule k detekcím.

Svámí Gyaneshwarpuri


Pekárna.

V Brně- Bosonohách 5. září 2023.

"Svámí Gyaneshwarpuri (1968), rodným jménem Marek Šenkyřík, byl nejdříve speleolog a amatérský archeolog v Moravském krasu. Nyní je první mnich jógy a hinduismu řádně vysvěcený v České republice a v Evropě. Je autorem četných článků a publikací, především se speleologickou problematikou, z nichž nejdůležitější zveřejnil v roce 2023 v edici Acta Speleohistorica: „Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy 1990 - 2022. Křtiny srdcem speleologa, nedostudovaného archeologa, poustevníka a mnicha.“ (144 stran textu a příloh). Byl zakladatelem a předsedou ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno a ZO 6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek České speleologické společnosti. Nejvýznamnější výzkum realizoval v historickém podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách, při němž byly objeveny legendární lidské pomalované lebky ze křtinského ossária, jeden z nejvýznamnějších speleologických objevů v České republice ve 20. století. Od roku 1996 je žák indického Mistra jógy Paramhanse svámího Mahéšvaránandy. V roce 2021 byl jím ve Střílkách povýšen a iniciován do hinduistického mnišského stavu řádu svámí. Založil dvě webové domény www.gyaneshwarpuri.cz především se speleologickou problematikou a o poustevnictví v Moravském krasu a dále nedávno www.mystickajoga.cz o duchovní Cestě k Bohu. V letech 1990 – 1991 byl studentem archeologie na katedře archeologie Masarykovy univerzity v Brně."

Jeskyně Pekárna foto: svámí Gyanmeshwarpuri.
© Svámí Gyaneshwarpuri: Jeskyně Pekárna v Hádeckém údolí.

Tunelovitá chodba jeskyně Pekárna. Foto: Kamil Pokorný.
© Kamil Pokorný: Tunelovitá chodba jeskyně Pekárna.

Pseudomagdaleniénská malba bizona v Pekárně. Namaloval speleolog Petr Niemec.
© Marek Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri: Pseudomagdaleniénská malba bizona v Pekárně. Namaloval speleolog Petr Niemec.

Zdenek Foltýn vyváží na kolečkách sediment při speleologickém průzkumu ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno jeskyně Pekárna.
© Marek Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri: Zdenek Foltýn vyváží na kolečkách sediment při speleologickém průzkumu ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno jeskyně Pekárna v roce 1994.

Speleologové ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno odpočívají při speleologickém průzkumu jeskyně Pekárna v roce 1994.
© Marek Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri: Speleologický průzkum jeskyně Pekárna členů ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno v roce 1994.

Čelba tzv. Šenkyříkovy průzkumné sondy na 5O,5 metru od vchodu jeskyně Pekárna v roce 2021. Na fotografii Svámí Gyaneshwarpuri.
Čelba tzv. Šenkyříkovy průzkumné sondy na 5O,5 metru od vchodu jeskyně Pekárna v roce 2021. Na fotografii © Svámí Gyaneshwarpuri, samospoušť.

Jeskyně Pekárna na 44 m tzv. Šenkyříkovy sondy, těsně před koncovým závalem v roce 2021. Na fotografii Svámí Gyaneshwarpuri, samospoušť.
Jeskyně Pekárna na 44 m tzv. Šenkyříkovy sondy, těsně před koncovým závalem. Na fotografii © Svámí Gyaneshwarpuri, samospoušť.

Kamil Pokorný Agartha virgulující podzemí
© Kamil Pokorný (nar. 1975), speleolog z Badatelské společnosti Agartha a individuální člen České speleologické společnosti.


© Indický Mistr jógy Paramhans Swamí Mahéšvarananda za Nirgunou
a Jeho oddaný žák hinduistický a jógový mnich v České republice © Swami Gyaneshwarpuri.
Jak psát webZPĚT
Mahéšvaránandova lípa.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda z Indie.

Rytina Pekárny.