Gyaneshwarpuri.cz Mystickajoga.cz Hermitphoto.cz
Swami Mahéšvarananda logo www.mystickajoga.cz
Jóga, meditace, mantra, satsang, anubhava, vegetariánství, átmá, bhakti, džňána, mauna, ahimsa, samadhi, mókša, titikša, tapas, santóša, vivéka, čakra,
modlitba, vajrágja, šánti, ánanda, sádhu, daršan, prasád, mála, nirguna, líla, svámí, sádhana, krijá, guru, advaita, ášram, aparádžja, brahmačárja, Šiva.
TIBET FREE.
TIBET FREE

Yoga in Dally Life

Odkazy:
mahesvarananda.cz
vishwaguruji.org
avatarpuri.com
yogaindailylife.org
swamiji.tv
worldpeacecouncil.net
omasram.cz
lilaamrit.org
medicalcareindia.cz
jadanschool.org
gyanputra.org
joga.cz
cakry.cz
chakras.net
Žďárec u Skutče

Samizdaty:
 height=
1986
 height=
1998.
 height=
1998
 height=
1999.
 height=
2000.

2000.

Samizdaty:

Translation:
MEDITAČNÍ WEB
o Míru, Pokoji, Svobodě, Lásce, Poznání, Radosti, Harmonii a Vesmírném Smíchu
"Nebojte se vnitřní jógy. Jóga je mystika světců. Mystika je vnitřní jóga."
"Vše pro druhé, ale s vivékou, správným rozlišováním, neboť není jedno komu co dáváš."
"Činit druhé šťastné, ale bez připoutanosti."
..........................................2.12.2023 .............................................................................................Facebook.
Aktualizace Zprávy z Krasu Poznání Gbook Email ..Citáty.. .O mně. .Poustevny.. .Himaláje. .Donation.

Indické bhadžany Jógy v denním životě.
Fotogalerie 87 HermitPhoto a dalších autorů:
Shlédnutí této fotogalerie trvá cca 4 a půl minuty. Je zaměřena pouze na mou duchovní Cesty po iniciaci do řádu indických svámí, tedy od roku 2021. Pokud Vás však zajímá celá moje duchovní Cesta, především v Moravském krasu, potom navštivte můj původní starý web www.gyaneshwarpuri.cz. Děkuji Vám.
ZDE
Translation:

"Náham Kartá Maheshwarananda Kartá."
Indická vlajkaSvámiji Mahéšvaránanda na webu www.mystickajoga.cz
Czech - Indian friendship here.
Zde Česko - Indické přátelství.

Video Mahéšvaránandova posvátná Lípa Na Děravce v Moravském krasu. HermitPhoto svámí Gyaneshwarpuri 2021.
Tento strom přinesl ze Střílek a zasadil na Děravce v Moravském krasu poustevník Gyaneshwarpuri v roce 2007.

Horská Jóga v denním životě
Paramhanse svámího Mahešvaranandy.
Mystika svámího Gyaneshwarpuri.


Šiva - Bůh a Ochránce jogínů.
Alakhpurídží
Dévpurídží
Maháprabhudží
Mádhavánanda
Mahéšvaránanda

Mahéšvaránandovy Hiamláje.
© Višvagurudži Mahéšvaránanda

Můj Šiva ověnčený květy a korálky.
Můj Šiva v Bosonohách.

Úvod do himalájské jógy:
"Vytvořil se názor, že sannyasinové by měli vstupovat do společnosti
a zůčastnit se sociální a politické činnosti. To je však vyložený omyl.
Sannyasin se nemusi stát presidentem či vůdcem nějakého politického hmutí,
on může činit všechno pomocí svých myšlenkových vibrací.
Nemusí se projevovat veřejně i když někteří tak činí.
Ten, kdo rozjímá v himalájské jeskyni a pracuje na sobě, aby sám sebe očistil, očišťuje též i svět
a pomáhá světu svými duchovními vibracemi.
Nikdo nemůže zabránit tomu, aby jeho čisté myšlenky vycházely do světa
a přicházely k těm, kteří je vskutku potřebují.
Ti kteří šli cestou moudrosti nestavěli kláštery, nikdy nepřednášeli, nevydávali knihy a neměli ani žáky
avšak navzdory tomu měli úžasnou moc na mysl druhých lidí."
Svámí Šivánanda

"Někteří jógini se stahují ze společnosti do samoty a žijí jako poustevníci daleko od civilizace.
Ale i ti meditují pro dobro světa. Pouhá jejich existence je pro svět požehnáním.
Říká se, že vítr, který se dotkne džívanmukty, roznáší mír, harmonii a štěstí všude, kam zaletí".

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

"Abys poznal Brahmán, musíš nabýt víru ve slova písem a ve svého gurua. Buď Brahmán oddán. Ustavičně o něm medituj. Ani činností, ani potomstvem, ani bohatstvím, ale oddaností k Němu a nepřipoutaností ke světu dosahuje člověk nesmrtelnosti. Nejvyšší nebe září v lotosu tvého srdce. Tam vstupují ti, kteří o to usilují. Pochopili podstatu svátých písem a vzdávají se světa. Odeber se do samoty. Posaď se na čisté místo a zaujmi vzpřímené držení těla s hlavou a krkem v jedné přímce. Ke světu buď lhostejný. Měj pod kontrolou smyslové orgány. Oddaně se pokloň svému guruovi. Potom vejdi do lotosu srdce a tam medituj o Brahmán - čistém a blaženém."
Upanišady

"Nemám obavu ze smrti,
...
nemám otce ani matku,
nemám zrození,
nemám příbuzné, ani přátele,
nejsem učitel ani žák.
Jsem Šiva, jenž je ryzí vědomí a blaženství."

Šrí Šankaráčárja
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Skryté síly v člověku.

Svámí Gyaneshwarpuri Lesslova hora nad Křtinami.

Kdo jsem.
Svámí Gyaneshwarpuri (čti Gjánešvárpuri) je vysvěcený mnich - poustevník hinduistického náboženství a jógy. Jeho duchovní jméno zní v překladu "Ten který poznal." Sannjás díkšu obdržel dne 23.7.2021 v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách na jižní Moravě Milostí Jeho Svatosti Mistra jógy Višvaguru mahámandaléšvara paramhanse šrí svámího Mahéšvaránandy, ve věku 53 let. Má právo používat duchovní titul svámí (pán sebe) a nosit oranžové roucho, šat indických jogínů a sádhuů. Získal tím tuto nejvyšší Svámijiho iniciaci. Formálně patří do řádu sannjasa šrí pančajati Mahá nirvání ankary s příslušností Óm šrí Alakhpuridži siddha pít parampará. Jako osamělý mlčící poustevník není učitelem jógy a nekáže hinduismus. Je kosmopolitního nad náboženského založení. Uznává všechna světová náboženství, nejen hinduismus, ale i křesťanství, taoismus a buddhismus jakož i všechny ostatní náboženské systémy. Ignorovat by se neměl ani islám. Je český sádhu, který se zřekl rodinného života, aby se věnoval službě Bohu a duchovní Cestě. Je prvním hinduistickým mnichem vysvěceným v České republice (a v Evropě). Život sannjása vystihuje dobře jeho pravou vnitřní přirozenost. S vědomím Mistra bude i nadále žít jako poustevník v České republice.

Svámí Gyaneshwarpuri. Sanjás dikša.

O mně:
Narodil jsem se jako Marek Šenkyřík (*7.5.1968) do tradiční křesťanské rodiny, Ježíš Boží Milosrdenství v níž kam až paměť sahá, chodili všichni v neděli do kostela. V katolické církvi jsem dosáhl v roce 1986 svátosti křesťanské dospělosti, biřmování. Dne 23. července 2021 jsem byl vysvěcen na mnicha, viz avšak již ne jako křesťan, ale jako hinduista. Stal jsem se tak historicky prvním hinduistickým mnichem - svámím vysvěceným v České republice. viz Zde se dozvíte něco o tom, jaký jsem byl v Moravském krasu speleolog viz. Jsem objevitelem celkem čtyř menších, ale velmi zajímavých jeskyní viz. Za svůj nejvýznamnější přínos považuji dnes již téměř legendární průzkum historického podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách, při němž byla objevena krypta s tzv. pomalovanými lebkami, jeden z nejvýznamnějších speleologických objevů v České republice ve 20. století. viz. Taky bych Vás rád upozornil na svůj Páter Pio duchovní životopis viz až nyní k oranžovému mnišskému hinduistickému rouchu viz. Děkuji, že jste mne navštívili. Která šťastná karma Vás sem zavála? Nyní se zdržuji jako poustevník v Moravském krasu. Mnoho zdejších jeskyní mi slouží pro meditační účely. Meditoval jsem však i až u pramenu Gangy a nad Rišikéšem v indickém Himálaji, v soutězce Chey v rumunských Karpatech, v Monte Subasio nad Assisi, na Staré hoře v Krkonoších viz a ve Slovenském ráji viz. Stále jsem hledal to místo, kde bych mohl mohl být sám a nerušeně meditovat, až jsem to nakonec našel - zdá se - kde jinde než zde v Moravském krasu, a to díky empatii a pochopení Správy CHKO Moravský kras, kde o mých mimořádných neobvyklých duchovních potřebách vědí... Jsem tedy duchovní a snažím se Vás zde k Něčemu pozitivně inspirovat. Mě ale správně rozumí jen můj Osvícený duchovní Mistr Jeho svatost Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda z Indie viz. Pokud byste ve svém životě někoho takového snad postrádali, někoho kdo dobře bude rozumět Vaší duši, Don Juan zkuste se přihlásit do některého kurzu Jógy v denním životě v místě Vašeho bydliště viz. Ze srdce Vám žehnám. Napíšete mi, co máte na srdci ? Pokusím se Vám odpovědět... Ponořím se do své meditace před oltářem a uvidím...viz Mám za sebou tisíce dnů a nocí v osamění meditačních jeskyní a horských pousteven. Něco tedy vím jistě. To je má kvalifikace. Já působím především Láskou a Poznáním (bhakti a džňána). Síla Lásky - to je to v co věřím. viz Jsem poustevník, nejsem duchovní učitel! To je má mystika. Já mám Dévpurídžího srdce. viz Svrchovaně Osvícený Mistr jógy, obdařený zázračnými silami, poustevník šrí Dévpurídží žil na přelomu 19. a 20.století, v Himálaji a poté se usadil v Radžastánu ve střední Indii. Silou své vůle zbořil ášram a vyhnal z něho bhakty, své žáky a poslal na ně hady. Lidé se domnívali, že světec zešílel. Motivy jeho činů přesahovaly lidské chápání. Od té doby mluvil jen s těmi, kdo měli hluboký vážný zájem o Poznání. V této kalijuze dával přednost společnosti zvířat před společností lidí (vayrágja). Mistr Ueshiba Na Cestě jógy se považuji za následovníka tohoto světce. V něčem mi připomíná našeho svatého Františka z Assisi, mého někdejšího horského souputníka. Děkuji Ti Bože, že mne vedeš po této Cestě. Poznal jsem totiž, že mne Bůh vede od narození. Můj Bůh je Šiva, věčný Mistr všech jogínů, asketů a modlících se lidí. Je nejsoucitnější a nejlaskavější Bůh z celého hinduistického panteonu. Bhakta, který medituje na Šivu, dojde rychle konečného Osvobození (mókša). Jsem tedy jogín a hinduista, s jistotou vím, že nejsem křesťanského zrození, jakkoli mám k Ježíši od dětství v srdci blízko. V tomto životě (a již nikdy) nebudu křesťanský mnich, protože většinou nezachovávají důležité pravidlo vegetariánství, což považuji za velmi závažný prohřešek katolické věrouky. Ať se na mne nezlobí, že jim to vytýkám. Já v této otázce mám zcela jasno a v souladu se svým svědomím jsem vegetariánem. Vracím se tedy zpět Domů do Indie. Mé současné zrození v České republice a v Evropě bylo jen přechodné. Nejen maso, ale i alkohol, tabák a drogy neužívám. Jsem jejich odpůrcem, včetně dnes velmi populární prý "neškodné" marihuany. Jogánanda Já jsem poznal, že duchovní Cesta je očista od všech špatných sklonů k dosažení jen čistých (sattvických) vlastností. Vyhledávám proto společnost duchovních a moudrých lidí (satsang), například v našem ášramu ve Střílkách viz. Dále s radostí a vyrovnaností již zachovávám mnišský celibát (brahmačárja) a doporučuji ho dodržovat každému připravenému pro větší pohodu, harmonii a vnitřní chápání a nazírání mystické vědy světců (anubhava). Nejbližší je mi učení svámího Šivánandy z Rišikéše, Paramhansy Jóganandy , šrí Maháprabhudžího viz a samozřejmě mého Mistra Paramhanse svámího Mahéšvaránandy, ale hodně jsem čerpal u všech mystických autorů všech náboženství a každý z nich něčím obohatil mou Cestu a mé srdce. Nakonec jsem všechno co jsem kdy hledal našel v ucelené podobě jako koncentrované vědění v Józe v denním Šivánanda životě (Yoga in Daily Life) viz. Je to nepochybně jedno z nejčistších světových učení. Není divu, vždyť je to učení jednoho z největších žijících světců na Zemi, jehož duchovní tituly oznamují že je plně Osvícená Duše a Mistr celého Vesmíru. Toto učení jógy nejlépe vyhovuje mému vnitřnímu poznání z horských jeskyní. Proto jsem Svámijiho oddaným žákem (bhaktou). Tolik bych si přál předávat toto učení, které vysvobozuje ode všeho utrpení, ale zatím tak činím po vzoru himálajských Mistrů jen meditačním způsobem, neboť mé poznání je přes všechnu vynaloženou snahu pořád ještě nedostatečné. Pořád se ještě považuji ve vnitřní józe v podstatě za zkušeného začátečníka. Ať mi prominou všichni ti, kteří se na mne již začínají obracet. Chci zachovávat mlčení (mauna), Ticho a osamění v přírodě. Proto budu žít sám v ústraní poustevny. Věřím, že tak získám ty vnitřní dary, které pak budu moci rozdávat na veřejnosti. A tak to Bůh žádá. Proto byl i Ježíš na poušti, aby si ujasnil své duchovní povolání. Tak to chci i já po vzoru starých Mistrů romanticky naplňovat. "Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?" říkají starci z hory Athos, František z Assisi kteří odmítají vyjít na veřejnost (Matouš 16,26). V samotě se stávám celistvý. "Ponořte se ke svým kořenům v přírodě a naleznete sebe." (Anthony de Mello). Věřím v tajemnou moc Božího jména, své mantry, Ticha a samoty s Bohem. Všechno ale záleží na tom, zda naleznu pochopení ze strany ochránců přírody a lesníků. Zatím jsem narážel většinou na samé neporozumění. Kdo nechá žít poustevníka v lese? Ozvěte se mi! Nabídnete mi svůj les s pramenem pitné vody? To místo kde bych si mohl postavit svou malou poustevnu a být sám, osamělý. Tak jako svatý František z Assisi dostal od šlechtice - štědrého donátora pro svou modlitbu a meditaci opuštěnou horu Alvernu... Na tento Vesmírný princip spoléhám a tomu věřím. "Hospodine... kdo smí bydlet na tvé svaté hoře." (Žalm, 15,1).

Višvagurudži Mahéšvaránanda.
© Višvagurudži Mahéšvaránanda.

Skryté síly v člověku. Systém Jóga v denním životě. Jóga v denním životě.

Paramhas svámí Mahéšvaránanda - modlitba za světový Mír.
© Višvagurudži Mahéšvaránanda.

Mírové Hnutí Paramhase svámího Mahéšvaránandy.

Skryté síly v člověku 2023.


Vairágja - ideál dobrovolného poustevnictví v České republice.
Co je vairágja? Je to dobrovolná odpoutanost, například od své ženy a spolubližních. Nestačí to učinit jen vnitřně jak učí někteří mystikové. Musí to být učiněno pokud možno i fyzickým způsobem a odejít z domova na poustevnu do hor, do přírody, do lesů. Zpočátku ale stačí praktikovat poustevnictví klidně i za zavřenými dveřmi vašeho pokoje a přitom stále meditovat s mantrou a rozjímat o vyšším smyslu pozemské existence. Znamená to též zřeknutí se světských statků, zejména sexuální energie a soustředění se jenom na Boha a na Božské Já. Není to tedy doslova poustevnicví v duchu katolické věrouky. Z křesťanského pohledu nemusím být vůbec vnímán jako typický "poustevník", i když z vyššího nádhledu přesto poustevník ve Skutečnosti Jsem. Jsem tedy vairágy, jogín a poustevník v duchu jógové filozofie. Život na poustevně znamená naprosté utišení myšlenek vlastního "já" a naslouchání ve vnitřním Tichu Vyššímu Já, Božskému Já, Bohu. Nejdůležitější poznání je átmagyan, poznání své duše, která je součástí Vesmírné duše, čili Boha.

Himalájský jogín.Poustevna Děravka.

Vysvěcení za mnicha řádu svámí.
Dne 23. července 2021 jsem byl vysvěcen za mnicha hinduistického náboženství. Vysvětil mne můj duchovní Mistr Višvaguru mahámandalešvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda. Svěcení proběhlo v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách. Iniciace se konala v překrásném prostoru jagja šaly (tradiční védské místo pro ceremonii ohně). Spolu se mnou přihlížely svěcení stovky Svámijiho žáků z celého světa. Obřad byl přenášen on-line na internetu. Jsem velmi šťastný a spokojený, že se mi dostalo této cti a že se tak naplnilo největší přání mého života zvláštní Milostí mého drahého Mistra. Zde můžete spatřit fotogalerii z této akce, jejímž autorem je pokročilý Svámijiho žák Radim Paluš - Híra Puri. Podařilo se mi získat i videozáznam, který z facebooku vyextrahovala Lucka Líla Déví. Zvláštní poděkování patří svámí Uma Puri, která mne při celé sannjas díkše doprovázela.

Střílky ášram védské zasvěcení do řádu sannjas. Paramhas svámí Mahéšvaránanda a Svámí Gyaneshwarpuri 2021.
Svámí Gyaneshwarpuri přijímá sannjás díkšu - vysvěcení za jógového a hinduistického mnicha z rukou Paramhanse svámího Mahéšvaránandy ve Střílkách dne 23.7.2021.


"Stát se svámím znamená zasvětit svůj život duchovnímu hledání. Hledat původ vesmíru, hledat jedinou Skutečnost, navrátit se domů, do duchovního domova, odkud jsme vyšli. Patříme věčnosti a pobyt v tomto světě je jen přechodným bydlištěm. Svámí zasvěcuje život cestě do nitra, kde je ukryto Božské Já, vševědoucí a všudypřítomné. Svámí přestává být připoután k rodině, k hmotnému domu, k majetku, ke světským pobytům, neboť místem jeho pobytu je Vesmír."
Paramhans Svámí Mádhavananda
Lila Amrit

Současnost mystika. Zázračné vysvěcení za mnicha.
Na jaře 2020 jsem sepsal oficiální žádost o vysvěcení za mnicha (svámího) pro Višvaguru mahámandalešvara paramhanse šrí svámího Mahéšvaránandy. Zprvu jsem se ale neodvážil svou žádost Mistrovi odevzat, vědom si toho, že se musím více ukáznit. Přesto jsem ve svém vědomí slyšel hlas „Jsi svámí Gyaneshwarpuri.“ Proto jsem započal s tapas – s několikadenními půsty za konkrétním duchovním cílem. Tímto cílem bylo vysvěcení za mnicha, jakož i za větší porozumění mezi křesťany a námi jogíny. Zaměřil jsem se především na opakování mantry, asany, pranajámu a kriji. Tato zesílená sádhana slavila úspěch. Získal jsem potřebné sebevědomí s nímž jsem se rozhodl svou žádost Mistrovi odevzdat. Dne 13.7.2021 v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách jsem svoji žádost o vysvěcení za hinduistického mnicha Mistrovi poslal ášramovou poštou. Během několika minut Svámiji odpověděl, že mi dá rád sanjás dikšu, ale že je třeba s ní pospíšit. A mé srdce naplnil vděk, jako když žebrák znenadání nalezne poklad. Proto jsem šel na konzultaci ke Svámijimu, který se ptal na skutečný důvod toho, proč chci být svámí. Odpověděl jsem mu rozhodně, že chci žít jako poustevník v České republice a přitom být vysvěcený mnich! Nato se Svámiji zeptal kde budu mít poustevnu a v jakém náboženství bude vedena. Odpověděl jsem, že v Moravském krasu a že bude zasvěcena jak jinak než józe a hinduismu. Svámí Mahéšvaránanda tedy vzal na vědomí, že chci být poustevníkem. Mistr byl s mými odpovědmi pravděpodobně potěšen. Ještě měl několik praktických otázek, jako kde budu brát peníze na živobytí. Na ta slova s překvapením stanovil, že mě vysvětí již při této gurupurnimě zde ve stříleckém ášramu, za pouhé tři dny, dne 23.7.2021! Nemusel jsem tedy jet za sanjás dikšou až do daleké Indie, neboť jsem měl z této cesty obavy. Od podání žádosti po vysvěcení uplynulo rekordních deset dní! Musel jsem však stihnout vyřídit četné formality u notáře, jako například své čestné prohlášení i s razítkem, že se chci dobrovolně stát duchovním hinduistického náboženství, či ověřený souhlas s vysvěcením za mnicha podepsaný mou matkou. Pak již následovalo slavnostní svěcení jež sledovalo mnoho bhaktů, mimo jiné na internetu, kde mé svěcení bylo přenášeno v přímém přenosu. Bylo to poprvé v České republice (a v Evropě), kdy zde byl svěcen hinduistický mnich - svámí. Svámiji se telefonicky spojil s pandity v Indii, kteří souběžně s mým svěcením provedli za mne obřad doprovázený hlasitým zpěvem manter přenášený telefonicky. Při sanjás dikše jsem se klaněl mistrovým lotosovým nohám a lil jsem na ně z konvičky vodu a umýval je. Dále jsem na Svámijiho nohy a hlavu sypal okvětní lístky a udělal jsem mu tilak a Šivovi posvátné pruhy na čele z popela védského ohniště. Nato mi Svámiji dlouze žehnal sypajíc mi na hlavu bílá zrníčka rýže. Rýsoval můj budoucí osud. Pravil mi, že se mi všechno splní. Pak mi ustřihl pramínek vlasů na bindu čakře na temeni hlavy. „Nyní jsi svámí“, řekl Mistr a mé srdce zaplňoval hluboký vděk Mistrovi, Bohu i osudu za tuto duchovní zkušenost vysněného vysvěcení za sanjásina. Při samotném svěcení se mne nic nedotýkalo, přesto jsem však ve svém srdci všechno dobře vnímal, celý ten prastarý překrásný védský obřad u posvátného ohniště. Byl mi udělen vznešený duchovní titul svámí a právo nosit oranžové mnišské roucho. Učinil mne pánem sebe. Při obřadu se slovy Mistra skončila má připoutanost k otci i matce. Podle přání Svámijho se mám naučit anglicky a hindsky. Sanjás dikšou, tímto posvátným aktem, mi Mistr dal lidskou důstojnost a mnoho jeho bhaktů mi přišlo blahopřát, přinášeli mi dakshinu a různé dárky. Projevovali mi úctu a svoji lásku. Tato úcta však ve skutečnosti patří Jedinému, Paramhansovi. Od toho okamžiku setrvávám v neustálé santoše – spokojenosti a jsem natrvalo odevzdán do Boží vůle a péče. Svámiji o mě prohlásil, že jsem spokojený tak, jak to je, tedy jako poustevník v České republice. Rád bych samozřejmě žil i v Indii. Ostatní svět mne nezajímá. K tomu uvádím, že věřím v síly Lásky a Poznání (bhakti a gyanu). Tak se naplnila dobrá karma z mnoha tisíců dnů a nocí prožitých v lesích v meditaci při mantra džapě a sádhanách v opuštěných jeskyních a na horských poustevnách. Nemám ale jen meditovat, ale i tvrdě pracovat (karmajóga). Proto jsem se zapojil jako karmajogín do údržby a zvelebování Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách. Jóga tedy na mne má všestranné blahodárné očistné účinky a vede mne ke štěstí a sebekázni. V současnosti plánuji obnovu své dávné poustevny v Moravském krasu, na Děravce, kterou lesníci již dříve rozebrali a spálili. Přitom chovám v srdci naději, že mou novou poustevnu ochránci přírody, jakož i lesníci řádně schválí, abych jako poustevník Moravského krasu měl své oblíbené chráněné místo pro osamělou modlitbu srdce, mantru, meditaci a jógu.

Čestné prohlášení předtím než jsem se stal mnichem z července 2021.
Prohlašuji, že se dobrovolně a z vlastní vůle stanu hinduistickým mnichem. Vysvětí mne indický Mistr jógy Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda. Pro upřesnění uvádím, že jsem se narodil jako křesťan, ale postupem času jsem pochopil že jsem více hinduistického založení. V době, kdy jsem začal hledat osvíceného Mistra, který by mne vedl po mystické cestě mi totiž katolická církev nedokázala nikoho takového poskytnout. Někoho takového jako byl ve 20. století stigmatizovaný italský kněz kapucín Páter Pio. Ten však bohužel zemřel v roce 1968, tedy v roce, kdy jsem se já narodil. Generačně jsme se tedy minuli. Jinak bych se s jistotou tak jako On stal mnichem kapucínem. Jak dneska s jistotou vím, je zde však nepřekročitelná vnitřní překážka, neboť křesťanští mnichové se většinou neživí vegetariánsky, což není problém sekundární, ale primární. Svámí Mahéšvaránanda naproti tomu na vegetariánskou stravu u svých žáků klade velký důraz a úzkostlivě na ní lpí jako na jednom z předpokladů úspěšné duchovní cesty. Proto jsem se raději stal po vzoru svámího hinduistickým jogínem, nikoli křesťanem. Přesto mám křesťanství, Ježíše a Františka z Assisi ve vší úctě. V roce 1996 jsem navštívil svámího Mahéšvaránandu v jeho Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách na jižní Moravě. Mé očekávání bylo zcela naplněno. Nalezl jsem Toho, koho jsem hledal. Tohoto Mistra od toho dne následuji jako žák již 25 let. Nyní Svámiji souhlasí s mým povýšením formou zasvěcení za hinduistického mnicha řádu svámí. Zde bych chtěl podotknout, že uznávám všechna světová náboženství, nejen již zmíněné křesťanství, ale i například buddhismus, taoismus jakož i všechny ostatní náboženské systémy. Jsem tedy tolerantní a nábožensky snášenlivý. Budu tedy vysvěcen v indické tradici a jsem za to Bohu vděčný. Děkuji svámímu Mahéšvaránandovi za vedení, milost a urovnávání cesty. Děkuji z celého srdce Bohu, že jsem potkal skutečného Mistra jógy, jsem jím veden a budu jím vysvěcen za mnicha. Tím se splní největší přání mého života. Slibuji svámímu Mahéšvaránandovi doživotní lásku, úctu, věrnost a oddanost. Svámiji mne svým rozhodnutím vysvětit mne za sanjásína totiž vrátil lidskou důstojnost.


čestné prohlášení a souhlas osoby vysvěcované do řádu sannjasa

Swami Gyaneshwarpuri 2023.
Gurupurnima ve Střílkách 2023 foto: Radim Paluš.

Zpěv bhadžanů svámí Gyaneshwarpuri Žďárec u Skutče 2022.

Ášram Brno - Bosonohy.

Nemusíte jezdit do Himalájí, stačí navštívit ášram v Jadanu.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda v ášramu Jadan (Indie).

"Svámiové a jogíni jsou lhostejní vůči urážkám stejně jako vůči chvále. V Bhagavadgítě říká Krišna Ardžunovi: "Poté co se vzdáš plodů svých činů, následuje mír. Kdo je stejný k nepříteli i k příteli a stejně tak k poctě i potupě, v horku i chladu, slasti i strasti, oproštěn od ulpívání, kdo nerozlišuje hanu a chválu, zachovává mlčení, se vším je spokojen, je bezdomý, je neochvějné mysli a pln oddanosti, takový člověk je mi drahý."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit. Život božského Mistra šrí Maháprabhudžiho.

Archiv - duchovní deník.
Místo předmluvy.
více
Motto.
více
Můj indický Himaláj.
více
Z mé historie.
více
Proč jsem se nakonec nestal archeologem.
více
Některé mé poustevny. Křtiny, Stará hora v Krkonoších, Ponorný hrádek, Assisi, Eremo delle Carceri, Ášram Jadan v Indii, Doupě Trampů, Lesslova hora, Slovenský ráj, Adlerova jeskyně, Křížova jeskyně, Kůlnička, Slezákova díra - Záhrobní, U Tří Kotlů, Švédův stůl, U studánek, Močová, Závrt u Habrůveckých smrků, Poustevníkova Děravka, Habrůvecká plošina, Malý lesík, Kostelík.
více
Naše Střílky, jógový ášram evropské důležitosti.
více
Nebojte se katolických kněží a mnichů. Mons. Jan Peňáz. Mons. Tomáš Halík.
více
Mistři jógy v České republice.
více
O vegetariánství ve Jménu Božích Zákonů ve Vesmíru.
více
Aikido.
více
Speleologie duchovním způsobem.
více
Stop marihuaně v ČR! Neodsuzujeme však marihuanisty.
více
Zlatý prsten, který jsem nalezl v meditaci na poustevně.
více
Trátak. Tajemství mlčících Mistrů.
více
Dobrovolná karmajóga u maminky.
více
HTML. Nebojte se internetu.
více
Nepřehánějte ani karmajógu na úkor své duchovní sádhany.
více
Omezte konzumaci cukru na minimum, pokud nechcete být bezzubí ve stáří.
více
Síla amuletu: doporučuji vám nosit při sobě svatý předmět, například amulet.
více
Projekt GANGOTRI. Projekt jógové poustevny v lokalitě"Pod strží" na pozemku Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách.
více
Vzdejte se kříže Utrpení.
více
Outdoor je pozitivní slovo pro toulky přírodou a horami.
více
Naposledy o aikido.
více
Pouliční hudba.
více
více
více
více

Svámí Mahéšvaránanda
© Višvagurudži Mahéšvaránanda.

Guruvákja Paramhanse svámího Mahéšvaránandy:
"Konej vše ve jménu Boha a nech, ať se On postará o plody tvých činů."
Systém Jóga v denním životě

"Pouze ten, kdo sám cestou prošel a zvládl její úskalí, je oprávněn vést druhé."
Skryté síly v člověku

"Medituj, opakuj si svou mantru a tvé přání se naplní."

"Opakuj neustále svou mantru (Boží Jméno), je to tvůj nejvzácnější poklad."
Pataňdžalího Jógasútry

"Myslete neustále na Boha. Ve všem spatřujte Boží vůli, v dobrém i ve špatném,
v radostném i bolestném. Pevně věřte, že vše co se stane, je pro vás vždy požehnáním."

Pataňdžalího Jógasútry

"Požehnaný je ten, kdo se denně modlí, medituje a opakuje si mantru.
Všechno se v dobré obrátí, usiluje-li člověk o poznání, má-li pevnou víru v Boha
a je-li mu dopřána gurudévova milost (guru - krpá).
Nechte v sobě stále znít Boží jméno a Bůh se stane stálým průvodcem vašeho života.
Kdo v sobě cítí Boha, žije v radosti, necítí se nikdy smutný a opuštěný."

Skryté síly v člověku

"Nejvyšší vědění je poznání sebe sama,
to znamená uskutečnění Božské podstaty v sobě samém."

Pataňdžalího Jógasútry

"Každá, i ta sebemenší snaha na cestě jógy nám přináší prospěch v mnoha směrech.
Kdo se nevzdá, cvičí pravidelně a s plnou důvěrou, ten dosáhne svého cíle."
Systém Jóga v denním životě

"Vzýváš-li Boha dnem i nocí z hloubky duše, bezpochyby k tobě přijde
a vezme tvůj život do svých milujících rukou."

Systém Jóga v denním životě

"Nejlepší a nejúčinnější technika k dosažení mókši je opakování mantry."

Skrytá moudrost Mistrů:
Klikněte na obrázek. Tím uvedete v činnost karmické síly synchronicity.
Objeví se inspirativní myšlenka:


Někteří Svámijiho sanjásini.
Gurupurnima ve Střílkách 2021.
Gurupurnima v Ášramu ve Střílkách 2021.

Na FACEBOOKU:

Gyaneshwar Puri

Vivék Puri

Umapuri

Daya Puri

Jayadevi Mata

Hridayakamal Puri

Madhuram Puri

Anandpuri

Anandi

Savitri

Shanti


Konzultace při duševních těžkostech na základě osobní zkušenosti svámího Gyaneshwarpuri.
V meditaci a introspekci jsem pochopil s jistotou, že jsem od narození osvobozený, osvobozený ale projistotu s malým "o". Neznamená to totiž, že bych vůbec nezapadal do různých - poměrně četných - nástrah karem jako většina smrtelníků zde na zemi, až na Ježíše, Svámijiho Mahéšvaránandu a avatáry. Volám proto do světa: "Nejsem Osvícený. Nerealizoval jsem dosud nejvyšší stav Adžňa čakra vědomí - mókšu, kdy individuálná já se stane součástí celého Vesmíru...! Přesto na určité úrovni nepochybně osvícený jsem, jinak bych nebyl meditační a rozjímací. "Něco" by mi v těchto bohumilých činnostech zavazelo, tak jako v tom zabraňuje (zlá karma) většině světské populace a žijí jen světsky, nikoli duchovně v tom nejčistším smyslu slova. Realizoval jsem Božské napojení. Átma gyan - poznání své duše jako součást Boha, je můj nejbližší Cíl. Jsem žák žijícího Mistra jógy, který je Višvaguru a paramhans - tedy plně Osvícená Duše a Mistr celého Vesmíru. Má duše poznala Kdo On Je. Jím se chlubím, že je Přítel mé duše. S ním jsem od věčnosti Jedno. Mám Ho nade všechno v Lásce a v úctě. Svěřil jsem se do Jeho milující Boží péče. Mám pocit, že se známe už z dřívějška. Myslím si, že jsem Maháprabhudžiho žák z dřívějších životů, ale to není důležité. Nyní jsem se zrodil zde v Evropě. Proto jsem stoupencem tradiční indické, především himálajské jógy, mým východiskem byla ovšem ona nejsladší křesťanská mystika, kterou jsem prošel po vzoru sv. Františka z Assisi horským způsobem. Zde říkám: sláva budiž Panu Ježíši, Františkovi z Assisi a Páteru Piovi! Je možné, že jsem tu i pro křesťany, těm kterým v jejich víře něco chybí, aniž vědí co to je. Možná je to práce s tělem a myslí jako nezbytný předpoklad úspěšného života bez utrpení, dlouhověkosti, zdraví a duchovního rozvoje všech vnitřních skrytých sil, štěstí a moudrosti. A vegetariánství, jako podmínky trvale udržitelného přežití na této planetě Zemi. Tedy sjednocení s Bohem praxí naší milé pohodové a zázračné Jógy v denním životě, která zaručeně vede až k Nejvyššímu Cíli. V tom mám letos již 26 letou praxi. Praktikuji meditaci gyana (džňána) a k tomu mantru. Cvičím i ostatní každodenní duchovní sádhanu - ásany, pránájámu, modlitbu a kriji. Přes všechno vynaložené úsilí a snahu jsem v józe a meditaci však pouhým zkušeným začátečníkem. Něco mám ale do vínku nepochybně z minulých životů (vivéku, jemné rozlišování). Dobře rozumím Božímu slovu.
Číst víc...

Film, který mne osvítil: Poslední pokušení Krista.
Podle knihy Nikose Kanzantzakise.


Duchovní Projekt Gangotri v horách na Slovensku.
Projekt Gangotri dlouhodobého ústraní v horách na Slovensku.

Poustevna Děravka.
Má oblíbená poustevna v Moravském krase na Děravce.

Asato mā sadgamaya

Tamasomā jyotir gamaya

Mrityormāamritam gamaya

Oṁ śhānti śhānti śhāntiḥVeď mne od nevědomosti k pravdě,

Od temnoty ke světlu,

Od smrti k nesmrtelnosti,

Om mír, mír, mír.

Sbírka životopisů sv. Františka z Assisi, mého velkého přítele Božího.
Ivona Štědronská
Jacques le Goff
Bonaventura J. Wilhelm
Leander Brejcha

František z Assisi

Komentáře:
Ať žije Gyaneshwarpuri. Mohl by klidně sedět v tichu, ale on předává obětavě džňanu bhaktům.
Petr Kucharčík


V případě, že je Vám tento web sympatický, srdičko
vložte do zdrojového kódu svých stránek tuto požehnanou ikonku:
<a href="http://mystickajoga.cz"><img src="http://mystickajoga.cz/ikonka/mystickajoga_150px.jpg" border="0" alt="" width="150" height="51"></a>
Mystická jóga Gyaneshwarpuri


Toto duchovní jógové Poselství trpícím bytostem
jsem přijal vnitřním způsobem po mnohaleté meditaci s mantrou
z Milosti Vesmírného Mistra Paramhanse svámího Mahéšvaránady
po své hinduistické iniciaci.

© Indický Mistr jógy Paramhans Swamí Mahéšvarananda za Nirgunou
a Jeho oddaný žák hinduistický a jógový mnich v České republice © Swami Gyaneshwarpuri.
Jak psát web

Swami Gyaneshwarpuri Střílky ášram 2023.

Wedos.ZPĚT

Moje oblíbené knihy:
Líla amrit.

Šivánanda: Mantra joga
Šivánanda.

Poutník vypráví o své cestě k Bohu. Překlad: Jiří Vacek.
Poutník

Chan-šan Básně z Ledové hory - přečíst!
Chan-šan

Sv. Atanáš: Život sv. Antonína Poustevníka
Antonín Poustevník

Anthony de Mello: Cesta k lásce (přečíst).
de Mello

Paramhansa Jogananda.
Jógananda

Pataňdžaliho jogasútra - přečíst
Mahéšvaránanda

Šivánanda: Věčné učení
Šivánanda.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Božské zrcadlo.
Mahešvaránanda

Bytosti Boží, které
ovlivnily můj život.
Ježíš Kristus
Ježíš Kristus
František z Assisi
František z Assisi
svamí Šivánanda
svámí Šivánanda
Morihei Ueshiba
Morihei Ueshiba
Pater Pio
Páter Pio
Břetislav Kafka
Břetislav Kafka
Paramhansa Yoganada
Yogananda
Ramana Mahariši
Ramana Mahariši
Mahátma Ghándi
Mahátmá Gándhí
Babaji
Babaji
Milarepa
Milarepa
Buddha
Buddha
Antonín Poustevník
Antonín Poustevník
Anthony de Mello
Anthony de Mello
Tomáš Kempenský
Tomáš Kempenský
Ram Dass
Ram Dass
Černý Jelen
Černý Jelen
Chan šan
Chan Šan
Lo-c
Lao-c´
Lo-c
Sai Baba
Terezie z Lisieux
Terezie z Lisieux
Svata Bernadeta Soubirous
Bernadeta Soubirous
Johannes Eckhart
Johannes Eckhart
Dalajlama
Dalajláma
Sri Chinmoy
Chinmoy
Matka Tereza
Matka Tereza
Paul Brunton
Paul Brunton
Květoslav Minařík
Květoslav Minařík
František Drtikol
František Drtikol
Eduard Tomáš
Eduard Tomáš
Terezie Neumannová.
Terezie Neumannová.
don Juan Matus
don Juan Matus
Henry D. Thoreau.
Henry D. Thoreau
Bódhidharma.
Bódhidharma.
svatý jan z Kříže.
Jan z Kříže.
Ram Kripalu
Ram Kripalu
František z Pauly
František z Pauly