¨
Swami Mahéšvarananda logo www.mystickajoga.cz
Problém Býčí skály je v podstatě vyřešen. Přesto jeskyně nabízí zcela neznámé objevné perspektivy.
Translation:

Jeskyně Býčí skála je velice známá významná spelelogická a archeologická lokalita ve střední části Moravského krasu u Josefova poblíž Křtin. Některými odbornými archeology je považována za jakousi pravěkou podzemní svatyni v duchu té doby. S tímto názorem však nejde zcela souhlasit, neboť v ní byly učiněny opravdu hrůzné nálezy kosterních ostatků, které nevyhovují termínu slova svatyně v pravém slova smyslu, tedy od slova svatý. Toto místo v Předsíni rozhodně nebylo svaté. Mnohem přesnější je hovořit jen o pohanském obětišti, což nejlépe vyhovuje staré archeologické interpretaci otce moravské archeologie MUDr. Jindřicha Wankela, který Předsíň Býčí skály prozkoumal v 19. století, přičemž nalezl výše zmíněné lidské ostatky, které považoval za knížecí poohřeb z doby halštatské. Dnes je Býčí skála již v podstatě speleologicky probádaná a vykořistěná nesčetnými generacemi podzemních badatelů, archeologů i speleologů, jako byl například významný vědec, básník a odborný speleolog RNDr. Rudolf Burkhardt, dále již zmíněný MUDr. Jindřich Wankel a jeho vnuk profesor Karel Absolón, ambiciózní vědec známý především z pokořování problému Macochy a podzemní Punkvy. Neobjevil však naštěstí Amatérskou jeskyni a tak něco zbylo na Plánivskou skupinu při brněnském Speleoklubu. Dnes problém Býčí skály odborně řeší především Doc. Mgr. Martin Golec, vědecký archeolog a amatérský speleolog z Býčí skály, kde je nepochybně důležitou odbornou kapacitou na tento zejména archeologický a z části i speleologický problém. Neměl by se však příliš koncentroval na halštatský pohřební okultní objekt Předsíně. Mohl by mít z toho případně zlé psychické problémy. Vůbec mu nelze doporučit již stavět nějaké další pravěké iniciační imitace obětiště ze dřeva, neboť není radno pokoušet astrální síly Staré Býčí skály, a to ani zamýšleným odkrýváním betonové podlahy v Předsíni po německé podzemní dílně z období II. světové války firmy Flugmotorenwerke Ostmark G.m.b.h. Wien. Martin Golec s jeskyňáři pokouší velmi nebezpečné síly v podvědomí a nevědomí. Marek Poustevník - Gyaneshwarpuri ale jeskyňářům z Býčí skály předpověděl náhradou jiné objevitelské možnosti. Je totiž pravděpodobně možný značně heroický speleologický postup do dosud jen minimálně známého a propagovaného směru pod závrtovou linii nedalekých Tří Kotlů, a tudy dál do zcela neznámých jeskyní na Křtinském podzemním potoce, nalézajících se především pod pravým – habrůveckým - svahem Křtinského údolí. Toto neznámé pokračování Býčí skály, propojující Jedovnický problém s tzv. Křtinským problémem, však bude pod Třemi Kotli asi velice nebezpečně zařícené. Je zde však pravděpodobně stará paleoerozní fosilní chodba, nebo dokonce systém chodeb, značně však bohužel ucpaných fluviálními sedimenty. Proto by se asi vůbec už neměli příliš soustředit na v podstatě již vyřešený problém Jedovnického podzemního potoka, ale směřovat své úsilí raději z hornách pater a Šenkova sifonu Staré Býčí skály směrem do Křtinského údolí. Budou to však opravdu velmi pravděpodobně značně zařícené a ucpané prostory, možná dokonce bludištního charakteru Křtinského podzemního paleotoku, ucpané však až ke stropu sedimentem, až na případné volné komíny pod Habrůveckou plošinou. Proto v podstatě nedoporučuji nikomu aby se pouštěl ani do fyzické otvírky těchto mnou a kdysi i samotným Rudolfem Burkhardtem, předpovězených chodeb směrem do Křtinského údolí. Mohou se pokusit toto otevírat speleologickými metodami a postupy nanejvýš z čistého zoufalství nad abstinencí jakékoli jiné zajímavé a slibné speleologické problematiky v této již v podstatě zcela objevené jeskyni. V Býčí skále však rozhodně dodnes speleologicky spí relalativně mnoho ucpaných erozních chodeb související svojí genezí s již známým Jedovnickým potokem. Jejich otvírka však může případně někoho dlohodobě ale velmi těšit, avšak jen za cenu značné speleologické, psychické i fyzické námahy, neúměrné ve vztahu k případným objevům...

Svámí Gyaneshwarpuri

Předsíň Býčí skála.
Magická okultní prostora Předsíně Staré Býčí skály.

Marek Gyaneshwarpuri. Býčí skála.
Autor tohoto článku před magickou jeskyní Býčí skála v roce 2020.


Býčí skála.

V Brně - Bosonohách 5. září 2023.

"Svámí Gyaneshwarpuri (1968), rodným jménem Marek Šenkyřík, byl nejdříve speleolog a amatérský archeolog v Moravském krasu. Nyní je první mnich jógy a hinduismu řádně vysvěcený v České republice a v Evropě. Je autorem četných článků a publikací, především se speleologickou problematikou, z nichž nejdůležitější zveřejnil v roce 2023 v edici Acta Speleohistorica: „Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy 1990 - 2022. Křtiny srdcem speleologa, nedostudovaného archeologa, poustevníka a mnicha.“ (144 stran textu a příloh). Byl zakladatelem a předsedou ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno a ZO 6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek České speleologické společnosti. Nejvýznamnější výzkum realizoval v historickém podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách, při němž byly objeveny legendární lidské pomalované lebky ze křtinského ossária, jeden z nejvýznamnějších speleologických objevů v České republice ve 20. století. Od roku 1996 je žák indického Mistra jógy Paramhanse svámího Mahéšvaránandy. V roce 2021 byl jím ve Střílkách povýšen a iniciován do hinduistického mnišského stavu řádu svámí. Založil dvě webové domény www.gyaneshwarpuri.cz především se speleologickou problematikou a o poustevnictví v Moravském krasu a dále nedávno www.mystickajoga.cz o duchovní Cestě k Bohu. V letech 1990 – 1991 byl studentem archeologie na katedře archeologie Masarykovy univerzity v Brně."

Komentáře:
5.9.2023
Odesilatel: Golec@seznam.cz, Doc. PhDr. Martin Golec.
Můj článek o Býčí skále - reakce.
Zdravím tě Marku, na tvoji radu nemohu dát, revizní výzkum byl provedený v letech 2020 a 2021. Jde o elitní hroby v jeskynní svatyni. Lokalita je na chlup identická se Křtinami, kde byly objeveny lidské pohřby uvnitř svatyně. Dokonce jsi nález učinil ty. Děláme dokonce podobnou věc. Svatyně jsou naším osudem. Pokud se nestalo nic tobě, nestane se i mně. S podzemní paní Déméthér jsem zadobře. Poměrně často ji obětuji. Nejvíce má ráda, když se o ní ví a mluví. Nejsem křesťan a nedávám do podzemí zlé věci, to se nelíbí jak jí, tak mně.

M.

5.9.2023
Odesilatel: yoga@gyaneshwarpuri.cz, Swami Gyaneshwarpuri
Tak se na mne nezlob, že jsem Tě informoval. Myslel jsem to dobře a vážím si Tvé práce v podzemí Býčí skály. Možná by ses měl stát křesťanem. Hodně štěstí Martine a ještě jednou se na mne nezlob. Stejně to nejspíš v Brněnském deníku nezveřejní.

Marek

© Indický Mistr jógy Paramhans Swamí Mahéšvarananda za Nirgunou
a Jeho oddaný žák hinduistický a jógový mnich v České republice © Swami Gyaneshwarpuri.
Jak psát webZPĚT
Mahéšvaránandova lípa.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda z Indie.