¨
Swami Mahéšvarananda logo www.mystickajoga.cz
Síla amuletu: doporučuji vám nosit při sobě svatý předmět, například amulet.
Translation:

V dnešní době propaguji nosit například přívěšek boha Šivy, vzhledem k tomu že jsem šivaistický jogín.


Nemusíte však vůbec nosit Šivu, i když je asi nejlepší. Jenom vás varuji před nošením velmi oblíbeného křesťanského křížku. Tento symbol by vás mohl zatáhnout to zbytečně přižívaného utrpení jak činí mnozí křesťané, vzývající Kristovo utrpení a ukřižování (v nevědomosti). Mnohem důležitější je být v harmonii, radostný, spokojený, blažený a šťastný, což jsou atributy skutečné Realizace Božských sil. Nejlepší je proto se z hlediska jógové celosvětově věčně platné filozofie křesťanského kříže úplně vzdát, až na některé trpící mnichy a kněze v ústraní. Já jsem například svůj křížek nosený kdysi mnou hrdě na hrudi na pokyn Vyšší síly radostně odevzdal a zavěsil v koruně obyčejného stromu nad svou meditační jeskyní ve Sloveském ráji, kde visí na bukové větvi patrně dosud. Uctívejte mnohem raději Krista Netrpícího. Proto vám doporučuji používat například symbol pravoslavné ikony, nebo tzv. Božího Milosrdenství Ježíše Krista. Kdo můžeš rozumněj.

Velmi vhodný je například symbol na přívěšku sedícího Buddhy, nejen pro buddhisty. Mě tento symbol odjakživa velmi přitahoval než jsem ho prozřel v osobnosti sedícího boha Šivy.

Pochopil jsem vnitřním způsobem že nejsem ani křesťan, ani buddhista, ani taoista ap., ačkoli jsou mi tato světová náboženství velmi drahá a blízká mému srdci a mám je v úctě a vážnosti. Poznal jsem během svého meditačního pohroužení že vnitřně jsem především hinduista a jogín, i když v předpokládaných minulých životech jsem nepochybně byl i katolický mnich, například kapucín či františkán. V tomto životě jsem se křesťanství úmyslně zřekl a vzdal, abych mohl realizovat SAT SANATAM DHARMU, čili tzv. Věčné náboženství staré i dnešní Indie.

Dalším vhodným amuletem je například křesťanský archanděl Michael, sv. František z Assisi, nebo třeba jin a jang taoismu, či třeba kaligrafie Vesmírné harmonie zvané aikido, pokud se vám ho podaří sehnat odněkoho z Japonska.

Určitě velmi nevhodnými symboly na amulet jsou všechny negativní symboly satanismu či zvrácených filozofických a politických hnutí nejen minulosti (nacismu, satanismu, radikálního islámismu ap.). Ty vás zcela jistě zavedou velkou nejen sugestivní silou do vnitřního psychologického případně i vnějšího pekla na bázi pravé schizofrenie a dalších psychických poruch a onemocnění z hlediska pohledu Vyššího vědomí anaháta čakry, či ještě vyšších center vědomí (ádžňa ap.). Démonské bytosti totiž jen čekají až se ozdobíte symboly například satanismu aby vás posedly a pokoušely, neboť je iniciujete například přes nevhodně zvolené satanistické amulety. Varuji vás důrazně před satanismem na bázi schizofrenie ve všech jeho projevech.

Úplně nejlepší je nosit obyčejný tradiční indický růženec z plodů himalájského stromu rudrakši, tzv. málu. V tom je nejvyšší ochrana, nejen hinduistů a jogínu, ale kohokoli kdo toto pochopí a své tělo málou ozdobí.

Pozitivní amulety přitahují Božskou ochranu dévů (andělů v křesťanské terminologii), žijících světců a duchovních Mistrů všech naboženství. Proto je důležité tyto svaté předměty, amulety, přívěsky či růžence stále nosit při sobě, pokud možno zavěsené na hrudi. V hinduismu a józe pro to existuje termín "amulet šakti", tedy síla amuletu, která zcela jistě navenek působí. Nepodceňujete proto vůbec toto Pravé jógové Poznání!

Svámí Gyaneshwarpuri
25. října 2023
Ášram v Bosonohách
© Indický Mistr jógy Paramhans Swamí Mahéšvarananda za Nirgunou
a Jeho oddaný žák hinduistický a jógový mnich v České republice © Swami Gyaneshwarpuri.


ZPĚT