¨
Swami Mahéšvarananda logo www.mystickajoga.cz
Vzdejte se kříže Utrpení.
To Vám radí poustevník Gyaneshwarpuri.

Translation:

Zjistil jsem při své meditaci na poustevně, že křesťanský kříž Utrpení Krista rozhodně není vhodný meditační symbol jak si myslí mnoho nábožných a bohabojných křesťanů. Kříž totiž sugestivní silou přitahuje různé těžkosti na duchovní Cestě, například utrpení, vnitřní i fyzické, případně i nemoci. Proto jsem se rozhodl svůj kříž anahátovat obrázkem sv. Františka z Assisi a neutralizovat velkým mosazným Óm.


Tento kříž v životní velikosti jsem v roce 2022 vstyčil pod vesnicí Habrůvka v Moravském krasu pod tzv. Habrůveckou plošinou. Vůbec tohoto osvíceneckého altruistického činu nelituji. V červnu 2023 jsem však na semináři jógy ve Střílkách na jednom radostném satsangu dostal od mnišky svámí Umapuri malý dřevěný kříž zděděný po její mamince. Zpočátku jsem nechápal co tím sleduje a proč mi ho dává. Ale v podvědomí jsem si pomyslel, že mne možná čeká nějaké duchovní utrpení. Nejsem však vůbec pověrčivý a tento malý dřevěný kříž od svámí Umapuri jsem s díky přijal a položil na svůj oltář. Později jsem to však přehodnotil a tento kříž položil jen na podlahu pod oltářem. Vůbec nic jsem tím nesledoval, nebyla to žádná kouzla. Jenom jsem si pomyslel s definitivní platností, že na můj anahátový oltář rozhodně žádný kříž Utrpení Krista nepatří, nanejvýš soška Ježíše Netrpícího. Pořád jsem nad tím přemýšlel až tu mí přišla myšlenka, abych se tohoto kříže od Umapuri zřekl. Proto jsem vymyslel malý obřad na usmíření s Ježíšem na kříži, spočívající v tom, že zmíněný kříž položím důstojně k nohám kamenné sochy svatého Františka z Assisi, která stojí u schodiště před Kapucínským kostelem v Brně. Doporučuji Vám se svých křesťanských křížů rovněž zřeknout. Já například přívěsek kříže, který jsem ještě v roce 1996 nosil na provázku na hrudi jsem na pokyn svámího Mahéšvaránandy ze své hrudi sundal a důstojně zavěsil do koruny buku na větev vysoko nad zemí u své meditační jeskyně ve Slovenském ráji, kde visí patrně dosud, pokud neuhnil, protože byl jen dřevěný a uplynulo od jeho zavěšení v horách již 30 let. Proto i vy - což je důležité vědět a pochopit - ze své hrudi raději sundejte křížeček a noste jiný symbol, klidně dál křesťanský, ale nesmí znázorňovat Kristovo utrpení na kříži. Můžete jako já své kříže odevzdat pod sochu Františka z Assisi u Kapucínského kostela v Brně. Kapucíni budou jistě potěšeni:). František z Assisi totiž vědomě následoval Ježíše Ukřižovaného a trpícího, a proto byl i Bohem stigmatizován na znamení tohoto zejména vnitřního utrpení. Vůbec tuto jeho Cestu neodsuzuji, právě naopak je mi mimořádně blízká s sympatická. Ale opravdu na ní budete trpět tak jako například i Páter Pio, rovněž stigmatizovaný italský řeholník, kněz, muž bolesti a Lásky, který velmi trpěl všelijakým útiskem, zastrašováním, nemocemi nebo dokonce šikanem ze strany svých duchovních nadřízených. To všechno patřilo totiž k jeho duchovní Cestě k Bohu, jak si sám svobodně vybral a zvolil. Tohoto všeho jsem se já, svámí Gyaneshwarpuri, jako poustevník jógy a hinduismu vědomě radostně vzdal a zřekl. Proto i vy nezapomeňte své rozličné duševní i fyzické kříže a těžkosti odevzdat na vyřízení svatému Františkovi z Assisi nebo svatému Páteru Piovi, který rád trpěl a trpí za svět v Lásce k Ježíši Ukřižovanému. Toto však na naší duchovní Cestě opravdu není nutné napodobit a realizovat. Átmagýan, neboli Poznání Vyššího Já, své duše, Átmá, je prost všeho utrpení. Je to nanejvýš šťastná zkušenost a blažený stav vědomí, plný Harmonie, Lásky a Radosti. Kdepak utrpení! Takže nezapomeňte své kříže odevzdat tam kam patří, to znamená panu farářovi či mnichům v klášteře či kostele. NETRPTE!!! Opakuji: NETRPTE.

Kříž utrpení Ježíše Krista odevzdán k nohám sv. Františka z Assisi před Kapucínským kostelem a klášterem v Brně
Kříž utrpení Ježíše Krista jsem odevzdal k nohám sv. Františka z Assisi před Kapucínským kostelem a klášterem v Brně.

Kříž utrpení Ježíše Krista odevzdán k nohám sv. Františka z Assisi před Kapucínským kostelem a klášterem v Brně
Detail dnes odevzdaného kříže k nohám sochy sv. Františka z Assisi před Kapucínským kostelem a klášterem v Brně.

Náham kartá Maheshwarananda Kartá.
Devpuriji kartá.
Maháprabhu Díp kartá hi kévalam.

Svámí Gyaneshwarpuri
16. listopadu L.P. 2023
Mahéšvaránandův ášram v Brně - Bosonohách© Indický Mistr jógy Paramhans Swamí Mahéšvarananda za Nirgunou
a Jeho oddaný žák hinduistický a jógový mnich v České republice © Swami Gyaneshwarpuri.


ZPĚT