¨
Swami Mahéšvarananda logo www.mystickajoga.cz
Projekt GANGOTRI.
Projekt jógové poustevny v lokalitě "Pod strží"
na pozemku Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách.


Projekt Gangotri
Translation:

Bůh Šiva - Ochránce jogínu, asketů, modlících se lidí a nás poustevníků.

Úvod do himalájské jógy:
"K provozování jógy nechť se jogín odebere na osamělé místo. Tam na zemi ať rozprostře trávu kuša a pokryje ji jelení kůží a měkkým plátnem. Sedátko nemá být ani příliš vysoké ani příliš nízké a mělo by být umístěno na posvátném místě. Jogín na něm má sedět stabilně a cvičit se v józe ovládáním myšlenek, smyslů a činností a soustřeďováním mysli na jediný bod. Nechť drží tělo, hlavu a krk zpříma a nehybně a upře pohled na špičku nosu. S myslí ovládnutou a nerušenou, zbaven strachu a setrvávající ve slibu celibátu nechť upře své myšlenky na Mne ve svém srdci a učiní mne konečným životním cílem."
Bhagavadgíta 6, 11-14

"Vytvořil se názor, že sannyasinové by měli vstupovat do společnosti
a zůčastnit se sociální a politické činnosti. To je však vyložený omyl.
Sannyasin se nemusi stát presidentem či vůdcem nějakého politického hmutí,
on může činit všechno pomocí svých myšlenkových vibrací.
Nemusí se projevovat veřejně i když někteří tak činí.
Ten, kdo rozjímá v himalájské jeskyni a pracuje na sobě, aby sám sebe očistil, očišťuje též i svět
a pomáhá světu svými duchovními vibracemi.
Nikdo nemůže zabránit tomu, aby jeho čisté myšlenky vycházely do světa
a přicházely k těm, kteří je vskutku potřebují.
Ti kteří šli cestou moudrosti nestavěli kláštery, nikdy nepřednášeli, nevydávali knihy a neměli ani žáky
avšak navzdory tomu měli úžasnou moc na mysl druhých lidí."
Svámí Šivánanda

"Někteří jógini se stahují ze společnosti do samoty a žijí jako poustevníci daleko od civilizace.
Ale i ti meditují pro dobro světa. Pouhá jejich existence je pro svět požehnáním.
Říká se, že vítr, který se dotkne džívanmukty, roznáší mír, harmonii a štěstí všude, kam zaletí".

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

"Abys poznal Brahmán, musíš nabýt víru ve slova písem a ve svého gurua. Buď Brahmán oddán. Ustavičně o něm medituj. Ani činností, ani potomstvem, ani bohatstvím, ale oddaností k Němu a nepřipoutaností ke světu dosahuje člověk nesmrtelnosti. Nejvyšší nebe září v lotosu tvého srdce. Tam vstupují ti, kteří o to usilují. Pochopili podstatu svátých písem a vzdávají se světa. Odeber se do samoty. Posaď se na čisté místo a zaujmi vzpřímené držení těla s hlavou a krkem v jedné přímce. Ke světu buď lhostejný. Měj pod kontrolou smyslové orgány. Oddaně se pokloň svému guruovi. Potom vejdi do lotosu srdce a tam medituj o Brahmán - čistém a blaženém."
Upanišady

"Moudrý muž zavrhne temnou cestu zla a vyvine v sobě dobro. Když odešel z domova do bezdomoví, nechť v samotě, v níž je obvykle těžko nalézt zalíbení, usiluje o vyšší blaženost tím, že se vzdá smyslové rozkoše a lpění a očistí svou mysl.

Ti, kdo s plným uvědoměním usilují o osvobození, nenajdou uspokojení v příbytcích. Jako labutě odlétají z jezer, tak opouštějí své domovy.

Hluboké lesy, v nichž obyčejní lidé nenacházejí potěšení, jsou sídlem blaženosti pro ty, kteří se zbavili vášní, neboť nehledají ukojení smyslů."
Dhammapadam 87-88, 91-99.

svámí Gyaneshwarpuri Moravský kras 2023
Na poustevně v Moravském krasu.

Žádost o povolení poustevny:
Odevzdávám Moravský kras jeho četným negativním karmám a jeho osudu a odejdu pravděpodobně poustevničit na pozemek Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách. Budu však zatím dál normálně přicházet meditovat do jeskyní Moravského krasu, neboť je to historicky svaté území.

Při svém působení poustevníka ve stříleckém ášramu se nebudu:

- zůčastňovat života v ášramu a budu žít odloučeně na poustevně Gangotri
- nebudu od ášramu požadovat stravu, budu si brát jenom vodu

Svůj být 4 + 1 na ulici Ševčenkova 8 v Brně - Bosonohách dlohoudobě pronajmu a pořídím si jen garzonku v Brně na principu malého ášramu a současně si postavím poustevnu ve Střílkách, na níž budu přijíždět vykonávat sádhanu, meditovat a kontemplovat v osamění.

Mystika poustevnictví:
Myslím si, že osamění je čistá gyána. Absolutně nejdůležitější podmínkou úspěšného duchovního života je úplné osamění. Musíte jít alespoň do samoty své duše. Duchovní Vítězství připadne tomu, kdo se odváží být sám. Ale vy pořád chcete jen sloužit, aniž byste nejdřív poznali sebe. A proto nemáte v podstatě ve Skutečnosti co dát. Úplně se odevzdávám tomuto Osamění. Jsem poustevník, nejsem duchovní učitel ani představení ášramu či jógacentra. Takhle jsem To vždycky chtěl, žít bez zodpovědnosti světské i duchovní. Nemohu si pomoci, nejsem ášramový typ. Jsem poustevník pro úplnou Svobodu. Osamění je nejtíže postřehnutelnému Štěstí každého skutečného mystika. Takové je To mého života. Na poustevně zapomenu na svou minulost a zrodím se v Átmánu. Poznal jsem, že v českých lesích není možné svobodně poustevničit (problémy s ohněm, s povolením poustevny a táboření), a proto se uchýlím pravděpodobně na poustevnu pod ochranu ášramu ve Střílkách. Budu však žít za jeho zdí. Mne zajímá jen nehybné Sezení. Nezajímá mne už karmajóga. Pracoval jsem při seminářích pro ášram 27 let. Teď mám právo spočinout a meditovat. Proto chci žít nikoli v ášramu, ale za jeho zdí. To je čistá gyána (džňána). Jmenuji se totiž Gyaneshwarpuri.

Čistá džňána na zamyšlení závěrem
aneb proč opustit ášram pokud chcete intenzivně meditovat bez starosti o svůj denní pokrm
"Tento prožitek zcela změnil můj život. Jakmile jsem opět nabyl normálního vědomí, věděl jsem, že můj život s prací v Ramanaášramu skončil. Věděl jsem, že od nynějška budu žít mimo ášram a většinu času strávím v meditaci. Bylo pravidlem, že jen ti, kdo pracovali pro ášram, v něm mohli stále žít. Ti, kdo chtějí strávit čas v meditaci, museli žít někde jinde. Věděl jsem, že musím opustit ášram a starat se sám o sebe, ale myšlenka, že ztrácím své pravidelné jídlo mne nikdy netrápila."
David Godman
Život podle Bhagavana

Kdo jsem:
Jsem svámí Gyaneshwarpuri (čti Gjánešvárpuri), vysvěcený mnich - poustevník hinduistického náboženství a jógy. Mé duchovní jméno zní v překladu "Ten který poznal." Sannjás díkšu jsem obdržel dne 23.7.2021 v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách na jižní Moravě Milostí Jeho Svatosti Mistra jógy Višvaguru mahámandaléšvara paramhanse šrí svámího Mahéšvaránandy, ve věku 53 let. Mám právo používat duchovní titul svámí (pán sebe) a nosit oranžové roucho, šat indických jogínů a sádhuů. Získal jsem tímto tuto nejvyšší Svámijiho iniciaci. Formálně patřím do řádu sannjasa šrí pančajati Mahá nirvání ankary s příslušností Óm šrí Alakhpuridži siddha pít parampará. Jako osamělý mlčící poustevník nejsem učitelem jógy a nekáži hinduismus. Jsem kosmopolitního nad náboženského založení. Uznávám všechna světová náboženství, nejen hinduismus, ale i křesťanství, taoismus a buddhismus jakož i všechny ostatní náboženské systémy. Ignorovat by se neměl ani islám. Jsem český sádhu, který se zřekl rodinného života, abych se věnoval službě Bohu a duchovní Cestě. Jsem prvním hinduistickým mnichem vysvěceným v České republice (a v Evropě). Život sannjása vystihuje dobře , mou pravou vnitřní přirozenost. S vědomím Mistra budu i nadále žít jako poustevník v České republice.

Duchovní cesta poustevníka:
Narodil jsem se jako Marek Šenkyřík (*7.5.1968) do tradiční křesťanské rodiny, Ježíš Boží Milosrdenství v níž kam až paměť sahá, chodili všichni v neděli do kostela. V katolické církvi jsem dosáhl v roce 1986 svátosti křesťanské dospělosti, biřmování. Dne 23. července 2021 jsem byl vysvěcen na mnicha, avšak již ne jako křesťan, ale jako hinduista. Stal jsem se tak historicky prvním hinduistickým mnichem - svámím vysvěceným v České republice. Byl jsem speleolog v Moravském krasu. Jsem objevitelem celkem čtyř menších, ale velmi zajímavých jeskyní. Za svůj nejvýznamnější přínos považuji dnes již legendární průzkum historického podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách, při němž byla objevena krypta s tzv. Křtinskými pomalovanými lebkami, jeden z nejvýznamnějších speleologických objevů v České Páter Pio republice ve 20. století. Nyní se zdržuji jako poustevník v Moravském krasu. Mnoho zdejších jeskyní mi slouží pro meditační účely. Meditoval jsem však i až u pramenu Gangy a nad Rišikéšem v indickém Himálaji, v soutězce Chey v rumunských Karpatech, v Monte Subasio nad Assisi, na Staré hoře v Krkonoších a obzvláště ve Slovenském ráji. Stále jsem hledal to místo, kde bych mohl mohl být sám a nerušeně meditovat. Jsem tedy duchovní a snažím se k Něčemu pozitivnímu inspirovat. Mě ale správně rozumí jen můj Osvícený duchovní Mistr Jeho svatost Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda z Indie. Mám za sebou tisíce dnů a nocí v osamění meditačních jeskyní a horských pousteven. Něco tedy vím jistě. To je má kvalifikace. Já působím Don Juan především Láskou a Poznáním (bhakti a džňána). Síla Lásky - to je to v co věřím. Jsem poustevník, nejsem duchovní učitel ani léčitel! To je má mystika. Já mám Dévpurídžího srdce. Svrchovaně Osvícený Mistr jógy, obdařený zázračnými silami, poustevník šrí Dévpurídží žil na přelomu 19. a 20.století, v Himálaji a poté se usadil v Radžastánu ve střední Indii. Silou své vůle zbořil ášram a vyhnal z něho bhakty, své žáky a poslal na ně hady. Lidé se domnívali, že světec zešílel. Motivy jeho činů přesahovaly lidské chápání. Od té doby mluvil jen s těmi, kdo měli hluboký vážný zájem o Poznání. V této kalijuze dával přednost společnosti zvířat před společností lidí (vayrágja). Na Cestě jógy se považuji za následovníka tohoto světce. V něčem mi připomíná našeho svatého Františka z Assisi, mého horského souputníka. Děkuji Bohu, že mne vede po této Cestě. Poznal jsem totiž, Mistr Ueshiba že mne Bůh vede od narození. Můj Bůh je Šiva, věčný Mistr všech jogínů, asketů a modlících se lidí. Je nejsoucitnější a nejlaskavější Bůh z celého hinduistického panteonu. Bhakta, který medituje na Šivu, dojde rychle konečného Osvobození (mókša). Jsem tedy jogín a hinduista, s jistotou vím, že nejsem křesťanského zrození, jakkoli mám k Ježíši od dětství v srdci velmi blízko. V tomto životě (a již nikdy) nebudu křesťanský mnich, protože většinou nezachovávají důležité pravidlo vegetariánství, což považuji za velmi závažný prohřešek katolické věrouky. Já v této otázce mám zcela jasno a v souladu se svým svědomím jsem vegetariánem. Vracím se tedy zpět Domů do Indie. Mé současné zrození v České republice a v Evropě považuji jen za přechodné. Nejen maso, ale i alkohol, tabák a drogy neužívám. Jsem jejich odpůrcem. Jogánanda Já jsem poznal, že duchovní Cesta je očista od všech špatných sklonů k dosažení jen čistých (sattvických) vlastností. Vyhledávám proto společnost duchovních a moudrých lidí (satsang), například v našem ášramu ve Střílkách Dále s radostí a vyrovnaností již zachovávám mnišský celibát (brahmačárja) a doporučuji ho dodržovat každému připravenému pro větší pohodu, harmonii a vnitřní chápání a nazírání mystické vědy světců (anubhava). Nejbližší je mi učení svámího Šivánandy z Rišikéše, Paramhansy Jóganandy, šrí Maháprabhudžího a samozřejmě mého Mistra Paramhanse svámího Mahéšvaránandy, ale hodně jsem čerpal u všech mystických autorů všech náboženství a každý z nich něčím obohatil mou Cestu a mé srdce. Nakonec jsem všechno co jsem kdy hledal našel v ucelené podobě jako koncentrované vědění v Józe v denním životě (Yoga in Daily Life) Je to nepochybně jedno z nejčistších světových učení. Není divu, vždyť je to učení jednoho z největších žijících světců na Zemi, jehož duchovní tituly oznamují že je plně Osvícená Duše a Mistr celého Vesmíru. Šivánanda Toto učení jógy nejlépe vyhovuje mému vnitřnímu poznání z horských jeskyní. Proto jsem Svámijiho oddaným žákem (bhaktou). Tolik bych si přál předávat toto učení, které vysvobozuje ode všeho utrpení, ale činím tak po vzoru himálajských Mistrů jen meditačním způsobem, neboť mé poznání je přes všechnu vynaloženou snahu pořád ještě nedostatečné. Pořád se ještě považuji ve vnitřní józe v podstatě za zkušeného začátečníka. Ať mi prominou všichni ti, kteří se na mne již začínají obracet. Chci zachovávat mlčení (mauna), Ticho a osamění v přírodě. Proto budu žít sám v ústraní poustevny. Věřím, že tak získám ty vnitřní dary, které pak budu moci rozdávat na veřejnosti. A tak to Bůh žádá. Proto byl i Ježíš na poušti, aby si ujasnil své duchovní povolání. Tak to chci i já po vzoru starých Mistrů romanticky naplňovat. "Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale František z Assisi ztratí svou duši?" říkají starci ze svaté hory Athos, kteří odmítají vyjít na veřejnost (Matouš 16,26). V samotě se stávám celistvý. "Ponořte se ke svým kořenům v přírodě a naleznete sebe." (Anthony de Mello). Věřím v tajemnou moc Božího jména, své mantry, Ticha a samoty s Bohem. Všechno ale záleží na tom, zda naleznu pochopení ze strany kompetentních úřadů. Zatím jsem narážel většinou na samé nepochopení. Kdo nechá žít poustevníka v lese? Kdo mi nabídnete mi svůj les s pramenem pitné vody? To místo kde bych si mohl postavit svou malou poustevnu a osamělý. Tak jako svatý František z Assisi dostal od šlechtice - štědrého donátora opuštěnou horu Alvernu pro svou modlitbu a meditaci. Na tento Vesmírný princip spoléhám a tomu věřím. "Hospodine... kdo smí bydlet na tvé svaté hoře." (Žalm, 15,1).

Dévpuridží Maháprabhudži

svámí Gyaneshwarpuri Střílky 2023
Dne 21. října 2023 jsem meditoval v tomto sklepení pod ášramem ve Střílkách, kde mi přišlo opět vnuknutí, abych si založil poustevnu na pozemku Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách.

Náham kartá Maheshwarananda Kartá.
Devpuriji kartá.
Maháprabhu Díp kartá hi kévalam.

Ve Křtinách 2021.

Svámí Gyaneshwarpuri
28. října 2023
Ášram v Bosonohách© Indický Mistr jógy Paramhans Swamí Mahéšvarananda za Nirgunou
a Jeho oddaný žák hinduistický a jógový mnich v České republice © Swami Gyaneshwarpuri.


ZPĚT