¨
Swami Mahéšvaranandawww.mystickajoga.cz svami Gyaneshwarpuri Czech rep.
Svámí Gyaneshwarpuri symbolicky podporuje katolickou Českou charitu v Brně částkou:

500 Kč měsíčně

vzhledem ke své karmické situaci nemajetného mnicha - poustevníka.

Dary česká charita

Číslo účtu Diecézní charity Brno je 2008247621/0100

Celkem odesláno ke dni 8. září 2023: 1000 Kč.

Š Indický Mistr jógy Paramhans Swamí Mahéšvarananda za Nirgunou
a Jeho oddaný žák hinduistický a jógový mnich v České republice Š Swami Gyaneshwarpuri.
Jak psát web


ZPĚT
Swami Gyaneshwarpuri